Opdateret 14. apil 2024 af læge A.B.

Wegovy®

Indholdsfortegnelse

Hvad er Wegovy®?

Wegovy® er slankemedicin mod overvægt og svær overvægt. Det aktive stof er semaglutid, som er en GLP-1 analog. Det betyder, at den efterligner virkningen af GLP-1. GLP-1 er et naturligt stof som bliver frigivet i kroppen, når vi spiser. GLP-1’s virkning er bl.a., at signalere til hjernen, at man er mæt.

Når man bliver mæt hurtigere, bliver det lettere at spise mindre, og hvis man spiser mindre energi end man forbrænder, vil kroppen begynde at trække på depoterne, som primært er ens fedt. Og så taber man sig. 

Hvad er historien bag slankemedicinen Wegovy®?

Wegovy® startede som sukkersygemedicinen Ozempic®. Da Ozempic® blev undersøgt i forbindelse med sukkersygebehandling fandt man ud af, af patienterne også tabte sig. Den mulige slankemedicin blev undersøgt af Novo Nordisk, som er firmaet bag, i et forskningsstudie for at se, om patienter uden sukkersyge også ville tabe sig. Og det gjorde de. Studiet kan læses her.

Herefter søgte Novo om tilladelse til at bruge præparatet mod overvægt, som blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og Wegovy® kom officielt til Danmark i slutningen af 2022.

Novo Nordisk kan i øjeblikket ikke producere nok til at møde efterspørgslen, og Danmark er et af få lande i verden som aktuelt (marts 2024) har fået lanceret Wegovy®.

Hvem kan få Wegovy® recept?

Der er 2 grupper, der kan få Wegovy® recept

1) Et BMI på mellem 27 og 30 + en vægtrelateret følgetilstand

eller

2) Et BMI på mindst 30

Derudover er der en række andre krav. For eksempel skal have forsøgt at tabe sig uden medicin i en periode på mindst 3 måneder det seneste år. Ved vores gratis lægekonsultation vurderer vi, om du er den rette kandidat til medicinsk vægttabsforløb.

Hvis du opfylder disse krav, kan du tage kontakt til en læge. Du kan få en recept hos din egen læge, eller få en recept på Wegovy online hos en vægttabsklinik som MV. 

Få udregnet dit BMI her, eller kontakt os hvis du er i tvivl om du er kandidat ved at trykke TILMELD i højre hjørne.

Hvad koster Wegovy®?

Prisen på denne slankemedicin afhænger af dosis.

  • 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg koster ca. 1.325 kr.
  • 1,7 mg koster ca. 1.850 kr.
  • 2,4 mg koster ca. 2.370 kr.

En dosis svarer til fire ugers behandling.

Hos MitVægttab.dk har vi en ikke fast optrapningsplan, som andre klinikker. Vi følger op med faste intervaller, og tager stilling til, hvorvidt man kan fortsætte på en af de lavere doser. Det kan minimere prisen og bivirkninger, da man kan undgå de højeste doser. En stor procentdel af vores patienter holde sig på de lavere doser af denne slankemedicin, som dermed kan minimere pris og bivirkninger.

Desuden kan man regne med, at man spiser 500 kalorier mindre dagligt, end man er vant til. For en gennemsnitlige voksen, som skal have cirka 2000 kalorier dagligt, svarer det til 25% færre kalorier end før.

Hvis man spiser 25% mindre, end man gjorde før, kan man regne med en besparelse på madbudgettet på cirka 25%. I følge Danmarks Statistik, bruger vi i gennemsnit 37.966 kr. på mad og drikkevarer (alkohol ikke medregnet) pr. husstand på 2,1 personer pr. år. Det svarer til 1.506 kr. pr. person pr. måned.

En besparelse på 25% giver 376 kr. om måneden på mad og ikke-alkoholiske drikkervarer, og beregner man alkohol med bliver beløbet en smule større. Det kan man cirka forvente at spare i madbudgettet om måneden, når man er på denne slankemedicin.

Det faktiske tal er formentlig større, da præparatet også sænker lysten til snacks såsom slik og chokolade, hvilket er en budgetpost, som kan være relativ dyr for de fleste. Vi anslår derfor en prisbesparelse på ca. 500-700 kr. pr. måned afhængig af ens månedlige alkohol- og snackudgifter.

Hvordan virker Wegovy®?

Det sænker din appetit, og du spiser dermed mindre.

Det gør den ved at efterligne virkningen af det naturlige tarmhormon GLP-1. Dette hormon regulerer appetitten og signalerer mæthed. På denne måde kan denne slankemedicin støtte overvægtige personer med at reducere deres energiindtag (kalorieindtaget), og på den måde øge sandsynligheden for, at man kommer i et energiunderskud, så man taber sig.

Det er vigtigt at pointere, at medicinen er et støtteredskab til vægttab, og kan ikke stå alene. Vi plejer at sige, at 50% er medicinen, og den resterende 50% er én selv. Man skal være bevidst om, at man skal spise i et energiunderskud, og at man skal forsøge at være mere aktiv. Lægemidlet gør det bare meget lettere at være i energiunderskud, fordi kroppen ikke skriger på mad i samme omfang, som når man ikke er på denne slankemedicin.

Du kan læse om erfaringerne på denne slankemedicin her.

Hvor kan man købe slankemedicin Wegovy® i Danmark?

Wegovy® er receptpligtig, og recept på præparatet skal derfor ordineres af en læge, og herefter kan det købes på apoteket.

Det er vigtigt at blive vurderet af en læge for at sikre, at medicinsk vægttab er det rigtige valg for dig. Der findes derudover medicinske tilstande, hvor det kan være farligt med medicinsk vægttab. Derfor kræver det en lægekonsultation at vurdere, om man er den rette kandidat til at få Wegovy recept.

 

Kan jeg drikke alkohol, mens jeg er på Wegovy®?

Der er ikke farligt at drikke alkohol når man tager slankemedicin Wegovy®, men det anbefales ikke i forbindelse med vægttab, da alkohol har et højt energiindhold.

Når man er på denne slankemedicin, vil det dog sætte en grænse for, hvor meget alkohol man kan drikke uden at få det dårligt. På samme måde som mad, indeholder alkohol energi (kalorier), og man kan derfor ikke drikke i samme omfang, som man kunne før. Hvis man skal til et arrangement en weekend, hvor man ved, at der bliver drukket meget alkohol, kan man “time” sine injektioner så man ender med at tage dem om søndagen. Tag en snak med os omkring dette.

På den måde har man mindst mulig effekt af denne slankemedicin om fredagen/lørdag hvis man skal til et arrangement, og man vil ikke få kvalme i samme grad, som hvis det var dagen efter en injektion, at man skulle til et arrangement.

Igen skal det understreges, at det ikke er anbefalesværdigt hverken generelt for sundheden og i særdeleshed ikke under et vægttab, at drikke store mængder alkohol. Men et vægttabsforløb skal inkorporeres i ens normale liv, så det bliver en livsstilsændring, og større arrangementer forekommer for de fleste. Derfor bliver man nødt til at se på det med realistiske briller, så vægttabsforløbet bliver overskueligt.

Hvordan opbevarer jeg Wegovy® korrekt?

Det skal normalt opbevares i køleskab, men det kan holde sig i seks uger udenfor køl.

Det vil sige, at hvis du har tænkt dig at bruge denne slankemedicin indenfor fire uger, som de fleste personer har, så behøver du ikke at opbevare den i køleskabet.

Kan Wegovy® give hårtab?

Videnskabelige studier viser, at patienter godt kan risikere at tabe mere hår end patienter, der ikke er på denne slankemedicin. Men det er typisk midlertidigt, og kommer tilbage, når man stopper på medicinen.

Der spekuleres i, at det formentlig ikke er denne slankemedicin direkte der er årsag til hårtabet, men snarere at et vægttab generelt giver hårtab. Når kroppen er i et energiunderskud, vil den prioritere andre ting højere, end at ens hår er i så god stand som muligt, og dermed kan man tabe håret. Det er i hvert fald teorien for nu.

Man kan ikke udelukke, at der på et tidspunkt opstår en direkte sammenhæng mellem lægemidlets aktive ingrediens, semaglutid, og hårtab, men lige nu, er der ikke nogen.

Er Wegovy® tilgængelig som tablet?

Dette slankemiddel fra Novo Nordisk administreres som en subkutan injektion, og ikke som en tablet eller pille. Novo er dog i gang med studier, der undersøger virkningen af semaglutid som tablet/piller på vægttab.

Aktuelt findes semaglutid som diabetesmedicin i form af Rybelsus®

Læs mere om tablet her

Kan jeg få kræft af Wegovy®?

Der er ingen menneskelige studier der peger på, at man kan få kræft af Wegovy®, eller at det er kræftfremkaldende.

Der er for nyligt lavet et stort meta-studie, som ikke viste nogen sammenhæng.

Der er ét studie på mus, hvor musene udviklede kræft i skjoldbruskkirtlen efter af have fået GLP-1 analog, som er den type medicin, som lægemidlet tilhører. Samme studie undersøgte dog også effekten af GLP-1 på aber, som fik en dosis svarende til 60 gange den anbefalede. De udviklede ikke kræft.

For god orden skyld, anbefales det derfor ikke, at man får medicinen, hvis man har et nært familiemedlem med kræft i skjoldbruskkirtlen, eller at man selv har såkaldt Multipel Endokrin Neoplasi syndrom type 2 (MEN 2).

10. april 2024 er der publiceret et skandinavisk studie på patienter fra Danmark, Sverige og Norge, som undersøgte 145.410 patienter i disse lande, som fik GLP-1 medicin (Wegovy® og Ozempic®). Dét sammenlignede de med en kontrolgruppe, som ikke fik GLP-1 medicin. Der var ingen statistisk forskel i antallet af kræfttilfælde i skjoldbruskkirtlen mellem de 2 grupper.

Antallet af patienter er så højt, at det med relativt stor sikkerhed kan fastlås, at det ikke giver øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen, hvis man får Wegovy®. Datamaterialet er også rigtig sikkert, for vi har ekstremt gode databaser for forskning i Danmark, Sverige og Norge, og tallene er derfor meget pålidelige. Studiet kan læses her.

Forårsager Wegovy® træthed som en bivirkning?

Der er nogle patienter, som oplever træthed, når de er på slankemedicin Wegovy®.

Det kan være udløst af mange forskellige årsager, og dehydrering er en af de hyppige. Du skal derfor sørge for at få nok væske, når du er i gang med et medicinsk vægttabsforløb (2-3 liter dagligt).

Èt godt råd er, at fylde nogle vandflasker eller lignende op med 2-3 liter vand, så man har et øjemål for, om man har drukket dét, man skal. Hvis man blot tænker, at der skal drikkes 2-3 liter vand dagligt, drikker man næsten altid for lidt.

Kan jeg bruge Wegovy® under graviditet eller planlægning af graviditet?

Anvendelse af Wegovy® under graviditet anbefales ikke på grund af manglende videnskabelige data om denne vægttabsmedicin virkning på gravide eller fosteret.

Hvor hurtigt virker Wegovy®?

Wegovy® begynder at virke samme dag, det injiceres. Det injicereres nemlig subkutant (under huden i fedtet), og optagelsen herfra sker relativt hurtigt. Spørgsmålet: “Hvor hurtigt virker Wegovy®” er noget vi ofte hører fra vores patienter, da mange har kæmpet med vægten i mange år.

 

Det præcise vægttab pr. måned kan være svært at forudsige, da det afhænger meget af krop og genetik, men sikkert er det, at man vil opleve en effekt. Man kan faktisk allerede forvente et vægttab fra den første uge, og gennemsnitsvægtabet er det samme uge for uge uanset om man er på den laveste eller den højeste dosis. 

 

Det er en rigtig dårlig idé at starte op med en højere dosis end den laveste, da man med rigtig høj sandsynlighed vil få slemme bivirkninger. 

Wegovy® vs. Saxenda?

Begge typer slankemedicin er GLP-1 analoger, men førstnævnte har vist meget større vægttab sammenlignet med sidstnævnte. 


Saxenda® skal også injiceres i maven eller låret, og fåes også på recept, men skal tages dagligt. Man kan forvente et vægttab på Saxenda® på ca. 5 kg på 1 år sammenlignet med patienter, som fik placebo (snydemedicin). 

Hvordan indtager man denne type slankemedin, og er nåle inkluderet?

Wegovy® administreres ved hjælp af en injektionspen + en nål, og skal injiceres i fedtet via huden på maven eller låret. Inden injektionen skal man spritte af med sprit, eller vaske med vand og sæbe. Der er 4 nåle i pakningen, og hver nål skal skiftes hver gang.

Er der bivirkninger ved slankemedicin Wegovy®?

Hyppige bivirkninger inkluderer kvalme, diarré, forstoppelse, dehydrering, hovedpine og træthed. Alvorligere bivirkninger, som bugspytkirtelbetændelse, er sjældne og rammer ca. 0,2%. Du kan læse mere om  bivirkninger her.

 

 

Symptomerne på bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis) er voldsom smerte i højre, øvre del af maven eventuelt med udstråling til ryggen. Hvis man få dette mens man er på denne slankemedicin er det vigtigt, at man tager akut kontakt til en læge, for den typiske behandling i Danmark er, at man bliver indlagt og får væske direkte i blodet via et drop. 

Wegovy® og grøn stær?

Der er påvist en sammenhæng mellem brug af GLP-1 (Ozempic eller Wegovy) og en 19% nedsat risiko for at udvikle grøn stær (glaukom) hos sukkersygepatienter sammenlignet med patienter, som får anden diabetesmedicin. Risikoen nedsættes yderligere til 29%, hvis man har fået GLP-1 i mindst 3 år. 

Det viser et nyt dansk studie publiceret 13. marts 2024. Her har de kigget på en gruppe af 264.708 personer, og fundet 1.737 tilfælde af grøn stær. Dem har de undersøgt og sammenlignet med en kontrolgruppe på 8.685 personer. Studiet kan læses her

GLP-1 er den stofgruppe, som både Wegovy og Ozempic tilhører. Ozempic er et sukkersygemiddel, og grøn stær (glaukom) er man i særlig stor risiko for at udvikle, hvis man har sukkersyge. Ozempic og Wegovy har samme indholdsstof.

En sammenhæng er ikke nødvendigvis det samme som en årsagssammenhæng, og dette studie kan primært bruges på sukkersygepatienter. Men det er et interessant studie på et relativt stort antal patienter, og viser endnu engang, at man formentlig kan forvente mange flere positive helbredseffekter af semaglutid. Det kan også tale for, at man i højere grad udskriver Ozempic til sukkersygepatienter, fremfor andre typer diabetesmedicin. 

Er det sikkert at bruge Wegovy®?

Wegovy® er generelt sikkert at bruge, men det kræver nøje opfølgning og tilsyn af en læge. Derfor skal man bruge en recept fra en læge. 

 

Det typiske forløb er, at ca. halvdelen får milde bivirkninger herunder kvalme i en dag eller to, forstoppelse eller hovedpine i en dag. Der findes dog alvorlige bivirkninger, og det er derfor vigtigt, at man kan komme hurtigt i kontakt med en læge med ekspertise indenfor vægttabsbehandling, som for eksempel online hos MitVægttab.dk, hvis man er i tvivl om, om bivirkningerne kan være forårsaget af denne type fedmemedicin.

 

Hvad med senfølger - det er jo ny medicin?

Det er en udbredt misforståelse, at Wegovy® er ny medicin. 


Den stofgruppe, som medicinen tilhører hedder GLP-1, og Wegovy® er slet ikke den første GLP-1 analog på markedet. Der har været mange, og den første, Exenatidblev godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder tilbage i 2005. Exenatid kom til Danmark i 2007 med handelsnavnet Byetta.

 

Vi har derfor næsten 20 års data på, hvordan det går med patienterne der får GLP-1 medicin, og risikoen for at der findes ukendte alvorlige senfølger er dermed meget, meget lav.

 

Det nye ved denne type vægttabsmedicin er, at man har fundet en løsning på, hvordan man får medicinen til at blive længere tid i blodet, så man kun skal tage den én gang om ugen. Derudover er den kemiske struktur anderledes, og giver en bedre mæthedsfornemmelse. De 2 ting kombineret gør, at man for første gang kan få et vægttab i størrelsesordenen 15% af startvægten, hvor man tidligere kun tabte sig ca. 5% på tidligere GLP-1 analoger.

 

Derudover er funktionen af semaglutid, det aktive stof, at efterlige et naturligt hormon man har i kroppen.

Hvad er forskellen på Ozempic® og Wegovy®?

Ozempic® og Wegovy® indeholder begge semaglutid, men de er godkendt til forskellige formål herunder henholdsvis sukkersyge og vægttab. Begge kræver recept. Prisen er sammenlignelig. Hvis man har type 2 sukkersyge, og man har forsøgt sig med andre sukkersygepræparater, kan man muligvis være kandidat til Ozempic®, og i dét tilfælde, kan man være tilskudsberettiget.

Kan jeg få vægttabsmedicin Wegovy® uden recept?

Nej, Wegovy® er receptpligtig og kan kun fås efter konsultation med en læge, hvorefter recept på denne vægttabsmedicin bliver ordineret, såfremt du bliver fundet egnet til behandlingen.

 

Det er Lægemiddelstyrelsen der afgør, om lægemidler skal være receptpligtige eller ej. Herunder lægger de især vægt på, om medicinen kan påvirke sikkerheden for patienterne, og om lægemidlerne:

 

1) direkte eller indirekte kan frembyde sundhedsfare, selv ved normal brug, hvis de bruges uden lægeligt tilsyn,

 

2) direkte eller indirekte frembyder sundhedsfare, da de hyppigt og i stort omfang anvendes ukorrekt,

 

3) indeholder stoffer eller præparater, hvis virkning eller bivirkninger det er nødvendigt at overvåge, eller

 

 

4) skal indgives parenteralt (indsprøjtes eller lignende).

Kan jeg få tilskud til Wegovy®?

Der gives normalt ikke tilskud fra det offentlige sundhedsvæsen, og fra 1. januar 2024 gives der ikke længere tilskud via sundhedsforsikringen “Danmark”. Der kan søges enkelttilskud, men det anbefales ikke, da chancen for at opnå tilskud er meget lav.


Læs mere om tilskud.

Kan børn få Wegovy®?

Medicinen er godkendt til børn og unge fra 12 års alderen. 

 

Den klare anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er, at det er børnelæger med særlig erfaring indenfor behandling af svær overvægt hos børn og unge, der skal stå for denne behandling. Derfor tilbyder vi ikke forløb for børn og unge hos os. 

 

Der er ca. 24.000 børn og unge i alderen 12 til 18 år med svær overvægt i Danmark. Hvis dit barn kæmper med overvægt, er der forskellige tilbud, som barnet først skal prøve, da slankemedicin aldrig skal være førstevalg. Tal med jeres praktiserende læge, som kan hjælpe jer videre. 

Hvornår skal man være særlig opmærksom?

Der er flere forskellige tilstande, hvor man skal være særlig opmærksom, hvis man får medicinen. 

 

Medicinen bør ikke anvendes hos patienter:

 – Der er gravide eller ammer

 – Der har type 1 diabetes

 – Der har svært nedsat leverfunktion

 – Der har svært nedsat nyrefunktion

 – Der har hjerteinsufficiens NYHA type 4

 

Derudover skal man være særlig forsigtig i tilfælde, hvor patienter har type 2 diabetes, hvor patienter tidligere haft bugspytkirtelbetændelse, hvor patienter tidligere har haft spiseforstyrrelser eller ved tilfælde med kræft i skjoldbruskkirtlen. Der findes derudover interaktioner mellem lægemidler, som kan påvirke hinanden. 

 

Vi gennemgår hele din sygdomshistorik, din familiehistorik og din medicinliste, så du kan føle dig helt tryg, når du starter i et vægttabsforløb hos os. 

 

Bliver Wegovy® betragtet som doping?

Der er ingen restriktioner ift. doping. Hvis du dyrker en sportsgren, hvor du risikerer at blive dopingtestet, er derfor ingen grund til bekymring. Som sportsatlet skal man stadig leve op til de gængse krav der er til udskrivelse af denne fedmemedicin.

Hvad er Wegovy® pris i udlandet?

Priserne varierer fra land til land. I Tyskland er prisen ca. 70 euro for de laveste doser og ca. 300 euro for 2,4 mg (højeste dose). Det svarer til 1266 kr. for de laveste doser og 2.237 kr for 2,4 mg dosen. 


Medicinen er ikke kommet til alle markeder endnu. Og aktuelt (start 2024) er medicinen, så vidt vides, kun kommet på markedet i Danmark, Norge, Tyskland og England i Europe, mens det er kommet på markedet i Japan og USA udenfor Europa. 


Priserne er generelt sammenlignelige i EU, mens priserne tager et voldsomt hop over atlanten. I USA er prisen på hele 1.430 amerikanske dollar, hvilket svarer til 9.831 kr for en måneds brug. Prisen i Japan er sammenlignelig med de europæiske priser. 

Tager jeg det hele på, når jeg stopper på fedmemedicin Wegovy®?

Patienter, som stopper med Semaglutid, tager ca. 2/3 af det tabte på igen – over en periode på ca. 1 år. Dette kan dog formentlig mindskes markant, og måske også undgåes helt. Et nyligt dansk studie (2024) der undersøgte GLP-1 medicinen Liraglutid i forbindelse med træning viste, at man kan minimere antallet af kilo man tager på, hvis man træner. Det guider vi dig i. Tag en snak med os, og hør nærmere.

 

Du kan læse mere om denne fedmemedicin her.

 

 

Du kan læse om Ozempic® her, og Zepbound® her.

Wegovy® bivirkninger tabel

Potentielt alvorlige bivirkninger

KategoriBivirkningHyppighed
ØjneRetinopati (set ved sukkersyge-patienter)Almindelige (1-10%)
Metabolisme og ernæringLavt blodsukker (set ved sukkersyge-patienter)Almindelige (1-10%)
NervesystemetSvimmelhedAlmindelige (1-10%)
Hud og underhudenHårtabAlmindelige (1-10%)
Mave- og tarmsystemetBetændelse i bugspytkirtlen, maveproblemerIkke almindelige (0,1-1%)
BlodkarLavt blodtryk, blodtryksfald ved oprejsningIkke almindelige (0,1-1%)
ImmunsystemetAlvorlig allergisk reaktion, hævelserSjældne (0,01-0,1%)

Mest almindelige bivirkninger

KategoriBivirkningHyppighed
Mave- og tarmsystemetDiarré, kvalme, forstoppelse, opkastMeget almindelige (>10%)
Generelle symptomer og reaktioner ved brugsstedetTræthedMeget almindelige (>10%)
NervesystemetHovedpineMeget almindelige (>10%)
Mave- og tarmsystemetDårlig fordøjelse, oppustethed, mavebetændelse, syreopstødAlmindelige (1-10%)
Lever og galdevejeGaldestenAlmindelige (1-10%)
Skader, forgiftninger og komplikationer ved behandlingReaktioner ved indstiksstedetAlmindelige (1-10%)
Metabolisme og ernæringNedsat appetitAlmindelige (1-10%)
HjerteHurtigere hjerteslagIkke almindelige (0,1-1%)
UndersøgelserForhøjede enzymer der indikerer problemer med bugspytkirtlen eller leverenIkke almindelige (0,1-1%)