Wegovy® tablet

Vægttabsmedicinen Wegovy® blev godkendt til salg i Danmark i 2022 som en ugentlig indsprøjtning. Præparatet indeholder det aktive stof semaglutid, som efterligner virkningen af kroppens mæthedshormon, kaldet glucagonlignende peptid-1 (GLP-1). GLP-1 spiller en central rolle i appetitreguleringen og derved kalorieindtag. Ved brug af lægemidlet reduceres dit energiindtag, da det øger følelsen af mæthed og reducerer følelsen og intensiteten af din sult og madtrang.

Wegovy® tablet og injektion

Lægemidlet er godkendt som en del af en behandlingsplan, der inkluderer en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, og kan derfor ikke stå alene i et vægttabsforløb. Denne tilgang indebærer et dagligt kalorieunderskud på 500 kcal samt minimum 150 minutters fysisk aktivitet om ugen. I øjeblikket er lægemidlet kun godkendt til brug som en ugentlig indsprøjtning. Der er dog et voksende ønske blandt mange patienter om en vægttabsbehandling i pilleform, for eksempel en ”Wegovy® tablet”, i stedet for indsprøjtninger. Dette ønske kan muligvis snart blive til virkelighed, da nyere studier har undersøgt semaglutid i pilleform med positive resultater.

Få overblikket

  •  0,25 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  0,50 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  1,0 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  1,7 mg koster ca. 1.840 kr.
  •  2,4 mg koster ca. 2.360 kr. 

Wegovy® tablet studie

Wegovy®, som indsprøjtning, eksisterer i fem forskellige doser: 0,25 – 0,5 – 1,0 – 1,7 og 2,4 mg. Det anbefales at øge dosis gradvist hver fjerde uge, indtil man når den højeste og vedligeholdelsesdosis på 2,4 mg.

Wegovy® tablet er undersøgt i et fase 3-studie fra august 2023. Her blev semaglutid undersøgt i tabletform som vægttabsbehandling. Studiet sammenlignede effekten af en daglig dosis på 50 mg semaglutid i tabletform med en placebogruppe, der ikke modtog det aktive stof. Resultaterne viste, at patienter, der indtog 50 mg semaglutid dagligt, opnåede et vægttab på niveau med det, der er dokumenteret i Wegovy®-studierne med 2,4 mg. Over en periode på 68 uger tabte patienter, der brugte højdosis semaglutid-tabletten som tillægsbehandling til en ændret livsstil med kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, 15,1 % af deres udgangsvægt. Placebogruppen, der fik snydemedicin, tabte sig 2,4% (1).

Novo Nordisk er i gang med at søge om godkendelse for denne behandlingsform hos myndighederne i USA og EU. På længere sigt kan dette potentielt tilbyde en effektiv og alternativ vægttabsbehandling for patienter, der foretrækker tabletter frem for indsprøjtninger. Du kan finde yderligere oplysninger

om Wegovy® på Novo Nordisk hjemmeside.

Rybelsus som ”Wegovy® tablet”.

Semaglutid findes allerede i pilleform under navnet Rybelsus til behandling af type 2 sukkersyge. Rybelsus fås i doserne 3, 7 og 14 mg, hvor dosis kan øges gradvist hver fjerde uge. I modsætning til den ugentlige indsprøjtningsbehandling med semaglutid tages Rybelsus dagligt. Yderligere oplysninger om Rybelsus og dets anvendelse findes her.

Det er vigtigt at understrege, at Mitvaegttab.dk ikke udskriver Rybelsus til vægttabsformål og denne side alene skal ses som en informationsside. Hos Mitvaegttab.dk tilbyder vi for nuværende kun vægttabsforløb med Wegovy®. Du kan finde mere information om vores medicinske vægttabsforløb på vores hjemmeside.  For at vurdere, om du er potentiel kandidat til behandling med Wegovy®, kan du bruge vores BMI beregner. Find også informationer om priser i Tyskland her, hvem der kan få Wegovy her og Wegovy uden recept her.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.