Persondatapolitik

Hos MitVægttab I/S (”MitVægttab”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i relation til aktiviteter omfattet af vores hjemmeside

 

Persondatapolitikken fastlægger retningslinjerne for MitVægttabs måde at behandle dine personoplysninger på. Persondatapolitikken giver dig samtidig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til MitVægttab.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

MitVægttab I/S

CVR-nummer: 43887262

E-mail: kontakt@mitvaegttab.dk

Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

MitVægttab indsamler oplysninger direkte fra dig på følgende måder:

 • Ved din brug af hjemmesiden
 • Når du kontakter os eller kommunikerer med os via e-mail

Sundhedsfaglig behandling

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du modtager online sundhedsfaglig behandling

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling (fx medicin, symptomer og sygdomme).

MitVægttab foretager en indledende vurdering af, hvilken sundhedsfaglig behandling du har behov for. Derudover behandler vi personoplysninger for at udskrive de korrekte recepter.

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker for at opfylde den indgåede kontrakt med dig med henblik på sygdomsbekæmpelse og forvaltning af sundhedstjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (almindelige personoplysninger), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (CPR-numre).

 

Oplysninger omfattet af journalkravene opbevares i 10 år fra sidste optegning i journalen i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.  Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet

 

Journalføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når vi skal føre dine oplysninger ind i journalen:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling (fx medicin, symptomer og sygdomme)

Vi behandler ovenstående personoplysninger for at overholde vores retlige forpligtelse til at føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen). Vi er omfattet af denne forpligtelse, da behandlingen og rådgivningen foretages af vores læger.

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b jf. journalføringsbekendtgørelsen (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 jf. journalføringsbekendtgørelsen (CPR-numre).

 

Oplysninger omfattet af journalkravene opbevares i 10 år fra sidste optegning i journalen i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.

 

Kvalitetssikring, statistikker og analyser

Vi behandler følgende personoplysninger om dig via din journal med henblik på at kvalitetssikre, udarbejde statistikker og analyser samt for at forbedre MitVægttab.dk

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger (fx medicin, symptomer og kombination af almindelige personoplysninger, der kan føre til udledning om mit helbred).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal foretages med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet jf. sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse) (almindelige personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din logbog foretages med dit samtykke for at stille logbogen til rådighed for dig jf. ovenfor. MitVægttab kan dog også behandle dine oplysninger i logbogen med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse) (almindelige personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Personoplysninger behandles udelukkende til brug for disse formål så længe det er nødvendigt og MitVægttab sørger for at anonymisere oplysningerne hurtigst muligt efter udtræk fra din journal. MitVægttab behandler alene journaloplysninger til dette formål, der er mindre end 5 år gamle i overensstemmelse med sundhedsloven. MitVægttab behandler alene dine logbogsoplysninger så længe du har et aktivt abonnement.

 

Retlige forpligtelser og retskrav

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til sundhedslovgivningen (herunder indrapporteringer m.v.) samt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger foretages med det formål at overholde vores retlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra g jf. sundhedslovgivningen (følsomme personoplysninger).

Behandlingen af dine personoplysninger foretages derudover som følge af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra f (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Journaler, der er genstand for klage-, tilsyns- eller erstatningssager slettes efter sagens endelige afslutning, såfremt sagen strækker sig ud over den 10-årige periode.

 

Køb af abonnement

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber abonnement

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Oplysninger om dit køb og betaling

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne fakturere dig og for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser samt for at overholde vores handelsbetingelser f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

Kontakt

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via hjemmesiden eller e-mail:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Højde og vægt
 • Oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os, herunder hvorfra du har hørt om MitVægttab

Vi noterer ikke oplysninger om din BMI (helbred) medmindre du bliver kunde hos MitVægttab.

Ovenstående personoplysninger behandles som følge af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser, rådgive dig samt for bedre at markedsføre vores services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt i visse tilfælde med henblik på at indgå en aftale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis en kontrakt indgås, behandle dine personoplysninger opbevares så længe du har igangværende ydelser hos os. Journalføringspligtige oplysninger opbevares som nærmere angivet ovenfor i henhold til sundhedslovgivningen. Hvis din kontakt ikke fører til et kundeforhold, sletter vi oplysningerne 3 år efter kontakt.

 

Cookies

Når du bevæger dig rundt på Platformen, indsamles der via cookies i visse tilfælde personoplysninger i form af:

 • Et unikt ID-nummer
 • IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Digitale spor
 • Hvilke sider og steder du besøger
 • Tekniske oplysninger
 • Oplysninger om din adfærd og dine interesser

For ovenstående behandling af dine personoplysninger er vi selvstændig dataansvarlig. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesser i at kunne tilbyde dig den bedste mulige oplevelse og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer og interesser, sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

MitVægttab indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål, kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med MitVægttab leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføring.

 

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevares indtil de slettes via de sociale medier. Du kan altid selv slette de oplysninger, som du selv har afgivet via kommentarer og reaktioner. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål, kan MitVægttab give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med MitVægttab leverer relevante ydelser. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt anvender MitVægttab følgende databehandlere eller kategorier af databehandlere:

a.      Leverandører af portal for journalføring.

b.      Leverandører af e-mailsystemer og IT-løsninger

c.      Leverandører af markedsføring

I visse tilfælde vil det også være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere på baggrund af følgende retsgrundlag:

a.      Advokatkontorer, domstole og offentlige myndigheder på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (helbredsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

MitVægttab kan også anonymisere dine personoplysninger med henblik på videregivelse i markedsføringsøjemed og salg. Dine personoplysninger bliver anonymiseret i henhold til vores interne anonymiseringsregler herfor. Behandling af anonyme data kan ske på ubestemt tid og til alle formål, da databeskyttelsesreglerne i så fald ikke finder anvendelse.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter. Det vil alene være tilfældet i særlige supportsituationer og dine personoplysninger vil ikke blive direkte opbevaret i usikre tredjelande.

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Følsomme og fortrolige personoplysninger, skal afgives via hjemmesiden, hvortil personoplysningerne opbevares og transmitteres krypteret i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger.

Vores sundhedsfaglige personale er underlagt lovpligtig fortrolighed. Dine betalingsoplysninger bliver behandlet af tredjeparten NETS og heri vi ikke direkte adgang til kortoplysninger.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få en indsigt i og en kopi af de personoplysninger, som MitVægttab behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der er blevet forældede eller som er urigtige.
 • Du har ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre MitVægttab er berettiget eller retligt forpligtet til at fortsætte behandlingen, herunder som følge af bogføringsloven, journalføringsreglerne eller igangværende retssager.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som MitVægttab har registreret om dig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede MitVægttab om at transmittere disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du har ret til at tilbagekalde eventuelle afgivne samtykker, uden at dette dog berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelse heraf. Hvis du vil tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte kontakt@mitvaegttab.dk

 

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os via kontakt@mitvaegttab.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af persondatapolitikken

Hvis vi ændrer eller opdaterer den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, vil vi give dig besked på forhånd. Dermed har du ret til at gøre indsigelse imod den nye behandling af dine personoplysninger.