Forskning

Der er begrænset forskning om medicinsk vægttab med Glucagon-Like-Peptide 1 (GLP-1), men de vigtigste studier, der er lavet, har vi samlet her.

 Såfremt du har spørgsmål eller ønsker uddybelse af nedenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Historie

Vægttabsmedicinen vi anvender, indeholder GLP-1.

GLP-1 blev oprindeligt brugt i behandlingen af diabetes (sukkersyge), men man opdagede, at patienterne tabte sig. Den første GLP-1 medicin, der blev godkendt til overvægt hedder Saxenda med det aktive stof Liraglutid. Victoza er navnet på sukkersygemedicinen med det samme aktive stof, Liraglutid.

Liraglutid har en effekt på vægten (ca. 5 kilogram på 12 måneder), men besværliggøres af, at man skal injicere medicinen dagligt.
En anden GLP-1 medicin, Semaglutid, blev opdaget på samme måde. Det var oprindeligt sukkersygemedicin med navnet Ozempic. Patienterne tabte sig, og man fik godkendt midlet mod vægttab, nu med navnet Wegovy.

Semaglutid (Wegovy) har 2 fordele over Liraglutid (Saxenda). Man taber sig mere(1) (15,8% mod 6,4% over 68 uger), og man skal kun injicere medicinen én gang ugentligt modsat én gang dagligt.

Bivirkningsprofilen og prisen er sammenlignelig, og alle pile peger derfor mod Semaglutid fremfor Liraglutid, hvis man ønsker at tabe sig med medicin.

I Danmark er der 2 andre typer medicin godkendt mod overvægt, som vi grundet bivirkningsprofil samt inferior virkning på vægttabet sammenlignet med Semaglutid, ikke tilbyder til vores patienter.

Effekt

GLP-1 medicinen (Semaglutid og Liraglutid) virker ved at binde til en receptor, som er følsom for GLP-1. GLP-1 receptoren er en fysiologisk regulator af appetit og fødeindtag, men den eksakte virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt.

Med andre ord, appetitten mindskes, som fører til nedsat madindtag, som fører til et vægttab.

Vægttab har en gunstig effekt på en lang række sygdomme. Den reducerer forekomsten af overvægtsrelaterede følgesygdomme såsom forhøjet blodtryk, søvnapnø, sukkersyge, fedtlever, smerter og slidgigt i hofte, ryg og knæ samt tidlig død(2-4).

De videnskabelige studier viser, at patienter der benytter denne form for vægttabsbehandling, får et betydeligt større vægttab end patienter, der ikke anvender medicinen(5). I alle forskningsprojekter er begge grupper, vægttabsmedicin med GLP-1 og snydebehandlingen (placebo) rådgivet om kost og motion. Så det er vigtigt at påpege, at vægttabsmedicin ikke kan stå alene i vægttabsrejsen, og bør suppleres med livsstilsændringer.

Livsstilsændringerne (hvor meget du skal træne, hvor ofte du skal have en snak med os og hvor meget du skal spise) er også undersøgt, og på MitVægttab.dk rådgiver vi efter denne evidens. Tag en snak med os for yderligere uddybning.

STEP-1 studiet(5)

Studietype
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter
1.961 patienter.

Inklusionskriterier
Voksne patienter over 18 år, med enten BMI over 30 eller BMI over 27 samt en overvægtsrelateret følgesygdom (bortset fra sukkersyge).

Intervention
Patienter blev randomiseret til enten at modtage en ugentlig injektion af Semaglutid 2,4 mg eller placebo (snydebehandling), sammen med diæt og motion.

Opfølgningstid
68 uger.

Resultater
Semaglutid-gruppen tabte i gennemsnit 15,3% af deres kropsvægt, mens placebo-gruppen tabte 2,6%.

Konklusion
Studiet viser, at Semaglutid er en effektiv behandling for vægttab hos overvægtige patienter, når det kombineres med kostvejledning og motion.

Vigtigste graf fra STEP-1 studiet
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten i procent over 68-uger, hos patienter behandlet med Semaglutid (blå linje) samt placebo (grå linje).

STEP-2 studiet(6)

Studietype:
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter:
1.210 patienter.

Inklusionskriterier:
Voksne patienter med et BMI på mindst 27 kg/m2 og et HBA1C (langtidsblodsukker) på 7–10% (53–86 mmol/mol), som har fået diagnosticeret type 2 diabetes mindst 180 dage inden.

Intervention:
Patienter blev randomiseret til enten at modtage en ugentlig injektion af Semaglutid 2,4 mg eller placebo. Begge grupper fik livsstilsændringer, som er mere omfattende anderledes end de forrige studier.

Opfølgningstid:
68 uger.

Resultater:
Gruppen der fik Semaglutid 2,4 mg tabte sig 16,0%. Gruppen der fik placebo tabte sig 5,9%

Konklusion:
Studiet viser, at Semaglutid 2,4 mg er mere effektiv end placebo.

Vigtigste graf fra STEP-2 studiet:
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten i procent over 68-uger, hos patienter behandlet med Semaglutid 2,4 mg (rød linje), Semaglutid 1,0 mg (blå linje) samt placebo (sort linje).

STEP-3 studiet(7)

Studietype:
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter: 
611 patienter.

Inklusionskriterier:
Voksne patienter uden sukkersyge med et BMI på mindst 27 kg/m2 + en følgesygdom, eller BMI på mindst 30 kg/m2.

Intervention:
Patienter blev randomiseret til enten at modtage en ugentlig injektion af Semaglutid 2,4 mg eller placebo. Begge grupper fik livsstilsændringer, som var mere omfattende end forrige studier.

Opfølgningstid:
68 uger.

Resultater:
Gruppen der fik Semaglutid 2,4 mg tabte sig 16,0%. Gruppen der fik placebo tabte sig 5,7%

Konklusion:
Studiet viser, at Semaglutid 2,4 mg er mere effektiv ang. vægttab end placebo, og at en mere omfattende livsstilsændring ikke nødvendigvis giver et større vægttab.

Vigtigste graf fra STEP-3 studiet:
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten i procent over 68-uger, hos patienter behandlet med Semaglutid 2,4 mg (sort linje) og placebo (blå linje).

STEP-4 studiet(8)

Studietype:
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter:
902 patienter.

Inklusionskriterier:
Voksne patienter uden sukkersyge med et BMI på mindst 27 kg/m2 + en følgesygdom, eller BMI på mindst 30 kg/m2.

Intervention:
Alle patienter modtog Semaglutid efter vanlig optitreringsdosis frem til uge 20. Efter uge 20 blev halvdelen af patienterne randomiseret til enten at fortsætte Semaglutid 2,4 mg eller få placebo.

Opfølgningstid:
68 uger.

Resultater:
Fra uge 20 til uge 68, tabte gruppen der fik Semaglutid 2,4 mg sig 7,9%. Gruppen der fik placebo tog 6,9% på.

Konklusion:
Studiet viser, at efter uge 20 vil man fortsætte med at tabe sig på Semaglutid 2,4 mg, mens man vil tage på, hvis man stopper.

Vigtigste graf fra STEP-4 studiet:
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten i procent over 68-uger. Den orange linje viser begge grupper de første 20 uger. Herefter skifter halvdelen til placebo (grå linje), og halvdelen fortsætter med Semaglutid (blå linje)

STEP-5 studiet(9)

 

Studietype:
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter:
304 patienter.

Inklusionskriterier:
Voksne patienter uden sukkersyge med et BMI på mindst 27 kg/m2 + en følgesygdom, eller BMI på mindst 30 kg/m2.

Intervention:
Patienter blev randomiseret til enten at modtage en ugentlig injektion af Semaglutid 2,4 mg eller placebo, sammen med diæt og motion.

Opfølgningstid:
104 uger.

Resultater:
Semaglutid-gruppen tabte i gennemsnit 15,2% af deres kropsvægt, mens placebo-gruppen tabte 2,6%.

Konklusion:
Studiet viser efter 104 uger, at Semaglutid er en effektiv behandling for vægttab hos overvægtige patienter, når det kombineres med kostvejledning og motion.

Vigtigste graf fra STEP-5 studiet:
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten i procent over 104 uger. Den blå linje viser gruppen, der fik Semaglutid 2,4 mg. Den grå viser gruppen, der fik placebo.  

STEP-8 studiet(1)

Studietype:
Randomiseret kontrolleret studie (RCT) (lodtrækningsstudie).

Antal patienter:
338 patienter.

Inklusionskriterier:
Voksne patienter uden sukkersyge med et BMI på mindst 27 kg/m2 + en følgesygdom, eller BMI på mindst 30 kg/m2.

Intervention:
Patienter blev randomiseret i tre grupper: en ugentlig injektion med Semaglutid 2,4 mg, placebo eller Liraglutid 1,7 mg. Alle tre grupper blev ligeledes rådgivet om kost og motion.

Opfølgningstid:
68 uger.

Resultater:
Semaglutid-gruppen tabte i gennemsnit 15,8% af deres kropsvægt, Liraglutid-gruppen tabte 6,4% og placebogruppen tabte 1,9%.

Konklusion:
Studiet viser, at Semaglutid sammenlignet med liraglutid eller placebo i kombination med kost- og motionsændringer medfører betydeligt større vægttab hos overvægte patienter.

Vigtigste graf fra STEP-8 studiet:
Grafen viser den gennemsnitlige reduktion af kropsvægten efter 68 uger hos henholdvis Semaglutid (venstre del af grafen), og Liraglutid (højre del af grafen).

STEP-1 trial extension(10)

Studietype:
Fortsættelse af STEP-1 studiet

Antal patienter:
327

Inklusionskriterier:
Voksne patienter fra STEP-1 studiet uden sukkersyge med et BMI på mindst 27 kg/m2 + en følgesygdom, eller BMI på mindst 30 kg/m2

Intervention:
Ingen intervention. 2 gruppe patienter fra STEP 1 studiet blev fulgt i 1 år efter at have stoppet med interventionen Semaglutid + livsstilændringer eller placebo+livsstilsændringer

Opfølgningstid:
52 uger (fra uge 68 til 120).

Resultater:
Semaglutidgruppen tog 11,6 procentpoint af deres kropvægt på, og placebogruppen tog 1,9 procentpoint på.

Konklusion:
Over en periode på 12 måneder efter initialt at have fået Semaglutid i 68 uger, stiger vægten med 11,6 procentpoint, hvis man stopper med Semaglutid. Placebogruppen tog 1,9 procentpoint på.

Vigtigste graf fra STEP-1 trial extension studiet:
Grafen viser ændringen i kropsvægten i procent hos de 2 grupper (blå linje viser Semaglutid, grå viser placebo)

Systematisk review og meta-analyse omkring Semaglutid og vægttab(11)

Studietype:
Systematisk review og metaanalyse.

Antal patienter:
4.567 patienter (fra 8 inkluderede studier).

Inklusionskriterier:
Randomiserede kontrollerede studier hos overvægtige voksne (over 18 år) uden sukkersyge.

Intervention:
Studier, hvor Semaglutid blev undersøgt i forhold til placebo.

Opfølgningstid:
Mellem 12-68-uger.

Resultater:
Semaglutid-gruppen tabte i gennemsnit 10,1% af deres kropsvægt, reducerede deres gennemsnits BMI med -3,71 kg/m2 og reducerede taljeomfang med 8,28 cm i gennemsnit. Semaglutid havde ydermere også gunstig effekt på blodtrykket og sænkede kolesteroltal.

Konklusion:
Studiet viser, at Semaglutid er en effektiv behandling for vægttab hos overvægtige og udgør en sikker vægttabsbehandling for overvægtige patienter uden sukkersyge.

Referencer

 
1.      Rubino DM, Greenway FL, Khalid U, O’Neil PM, Rosenstock J, Sorrig R, et al. Effect of Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Daily Liraglutide on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity Without Diabetes: The STEP 8 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(2):138-50.
 
2.      Ryan DH, Yockey SR. Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and Over. Curr Obes Rep. 2017;6(2):187-94.
 
3.      Gregg EW, Chen H, Wagenknecht LE, Clark JM, Delahanty LM, Bantle J, et al. Association of an intensive lifestyle intervention with remission of type 2 diabetes. JAMA. 2012;308(23):2489-96.
 
4.      Kuna ST, Reboussin DM, Strotmeyer ES, Millman RP, Zammit G, Walkup MP, et al. Effects of Weight Loss on Obstructive Sleep Apnea Severity. Ten-Year Results of the Sleep AHEAD Study. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(2):221-9.
 
5.      Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002.
 
6.      Davies M, Faerch L, Jeppesen OK, Pakseresht A, Pedersen SD, Perreault L, et al. Semaglutide 2.4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10278):971-84.
 
7.      Wadden TA, Bailey TS, Billings LK, Davies M, Frias JP, Koroleva A, et al. Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(14):1403-13.
 
8.      Rubino D, Abrahamsson N, Davies M, Hesse D, Greenway FL, Jensen C, et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(14):1414-25.
 
9.      Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, Buscemi S, Christensen LN, Frias JP, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-91.
 
10.    Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, Van Gaal LF, Kandler K, Konakli K, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24(8):1553-64.
 
11.    Gao X, Hua X, Wang X, Xu W, Zhang Y, Shi C, et al. Efficacy and safety of semaglutide on weight loss in obese or overweight patients without diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol. 2022;13:935823.