Wegovy® pris

En måneds behandling med Wegovy® i Danmark koster ca. 1.320 kr. – 2.360 kr., mens du sparer ca. 500-700 kr. om måneden på mad og drikke.

 

Læs mere herunder, hvordan priserne varierer alt efter dosis. Se de præcise prislister i Danmark nederst. 

 

For mere info omkring Wegovy®, læs da vores meget detaljerede side ved at trykke her.

Wegovy® priser i Danmark

Wegovy® findes i fem forskellige doser: 0,25 – 0,5 – 1 – 1,7 – 2,4 i milligram (mg), og prisen afhænger af dosis. Wegovy pris i Danmark ligger på 1.320 kr. for de 3 første doser, 1.840 kr. for 4. dosis og 2.360 kr. for 5. dosis pr. måned. 

Det vil sige, at prisen er den samme for de tre laveste doser, og stiger herefter på 4. og 5. dosis. 

Prisen er for én pen. Når man afhenter en pen, er der til fire ugers behandling bestående af en indsprøjtning én gang om ugen. Derfor udgør den daglige udgift på de tre første doser 47 kr. og 85 kr. for højeste dosis pr. dag. 

Det er dog slet ikke sikkert, at man ender med at være på de højeste doser. Læs mere omkring dette længere nede. 

Få overblikket

  •  0,25 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  0,50 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  1,0 mg koster ca. 1.320 kr.
  •  1,7 mg koster ca. 1.840 kr.
  •  2,4 mg koster ca. 2.360 kr. 

Hvem kan få Wegovy® i Danmark?

For at du kan få denne type vægttabsmedicin i Danmark kræves det, at du som minimum har:

En vægtrelateret følgetilstand kan være tilfælde såsom: prædiabetes, hjerte-kar-sygdom herunder forhøjet blodtryk eller skæve fedtstoffer, herunder eksempelvis hvis kolesterol og/eller triglycerider er forhøjede, hvis man har søvnapnø, eller smerter i vægtbærende led. 

Et stort taljemål er et bedre mål for ens risiko for følgesygdomme, og kan derfor også være en faktor, som tages med i overvejelserne i forhold til om man er kandidat. Tag kontakt til os ved at trykke “tilmeld” i højre hjørne, så finder vi ud af, om du eventuelt er kandidat.

Et medicinsk vægttabsforløb er ikke for alle, da der kan være sundhedsmæssige forhold, der taler imod, at man får vægttabsmedicinen. Derfor skal man altid gennemgå en online lægekonsultation på 15-30 minutter hvor vi gennemgår din sundhedstilstand, og vurderer, om du er den rette kandidat til vægttabsmedicin. 

Det er vigtigt, da det er din sikkerhed for, at du kan tåle medicinen.

Hvis du opfylder kravene, kan du tage kontakt til din egen læge eller en online vægttabsklinik som MV. 

Hvad er en vægtrelateret følgetilstand?

En vægtrelateret følgetilstand kan være tilfælde såsom: prædiabetes, hjerte-kar-sygdom herunder forhøjet blodtryk eller skæve fedtstoffer, herunder eksempelvis hvis kolesterol og/eller triglycerider er forhøjede, hvis man har søvnapnø, eller smerter i vægtbærende led. 

Et stort taljemål er et bedre mål for ens risiko for følgesygdomme, og kan derfor også være en faktor, som tages med i overvejelserne i forhold til om man er kandidat. Tag kontakt til os ved at trykke “tilmeld” i højre hjørne, så finder vi ud af, om du eventuelt er kandidat.

Prisbesparelse hos MV

Hos MV tilbyder vi et vægttabsforløb til enten 189 kr. eller 299 kr. månedligt uden binding. Prisen på medicinen kommer oveni, og betales på apoteket, når man køber denne vægttabsmedicin. Vi har stor erfaring i at tilpasse og skræddersy behandlingen til den enkelte. 

Størstedelen vores patienter har fordel af at forblive på en lavere dosis i længere tid, hvilket kan reducere både omkostninger og bivirkninger ved behandlingen. Vi hjælper dig med at finde den optimale dosis for dig. 

Helt konkret sparer størstedelen af vores patienter over 1.000 kr. om måneden ved at forblive på de lavere doser sammenlignet med den højeste. Du kan læse mere om prisen på et vægttabsforløb på vores hjemmeside under ”Pris”.

Desuden sparer man penge på de almindelige diætister, da vi har rigtig god erfaring med generel kostvejledning. Desuden yder vi træningsvejledning, herunder hvordan man minimere muskeltabet under sit vægttab, hvordan man maksimerer fedttabet, og hvordan man får størst mulig chance for at bibeholde vægttabet, hvis man en dag stopper på medicinen.

Forskningsstudier viser, at når man taber sig, så er risikoen for tabe muskelmasse samtidig med fedtet, rigtig høj. Hos os handler det ikke kun om vægttab, men hvilken slags vægttab, det er. 

Læs om Ozempic vægttab, tilskud og tablet her.

Wegovy® forløb hos MV

Hos MV har vi vægttabsforløb bl.a. med Wegovy til enten 189 eller 299 kr. om måneden afhængig af om man gerne vil følges tæt eller følges med større interval. Vi følger op på dit vægttabsforløb, og sikrer os at du får det bedst mulige forløb, og at du altid har en Wegovy recept ved hånden. 

500 kalorier mindre dagligt

Helt konkret kan man regne med, at man spiser 500 kalorier mindre dagligt end man normalt ville, da dette svarer til et vægttab på cirka 0,5 kg om ugen, som studier viser, at man i gennemsnittet taber sig. For en gennemsnitlige voksen, som skal have cirka 2.000 kalorier dagligt, svarer det til 1/4 færre kalorier end før.

Wegovy® pris og besparelse på madbudgettet

Wegovy fremmer fornemmelsen af mæthed og reducerer sult og madtrang, hvilket giver dig større kontrol over dit madindtag. 

På trods af den relativt høje pris, bliver det reelle beløb noget mindre, da Wegovy reducerer appetitten, og man kan dermed mindske sit daglige madforbrug.

Spar 500-700 kr. månedligt på mad og drikke

Hvis man spiser 1/4 mindre, end man gjorde før, kan man regne med en besparelse på madbudgettet på cirka 1/4. 

I følge Danmarks Statistik, bruger vi i gennemsnit 37.966 kr. på mad og drikkevarer (alkohol ikke medregnet) pr. husstand på 2,1 personer pr. år. Det svarer til 1.506 kr. pr. person pr. måned. 

En besparelse på 25% giver 376 kr. om måneden på mad og ikke-alkoholiske drikkevarer.

Dette tal er ikke medregnet:

Snacks og alkohol

Wegovy® sænker lysten til alkohol, derudover er der studier der undersøger dens effekt på alkoholisme. I forhold til snacks er det en dyr post i madbudget, og da Wegovy sænker cravings helt specifikt og lyst til “at snacke”, kan man regne med en relativ stor besparelse på denne post. 

Man kan derfor regne med, at man i gennemsnit cirka sparer 500-700 kr. månedligt på mad og drikke, alt afhængig af hvor meget man spiste og drak før, og hvor store de 2 ovenstående poster er i ens madbudget. Den faktiske merudgift for lægemidlet bliver således væsentlig mindre.

Wegovy® pris pr. måned skal derfor holdes op i mod de penge, som man sparer ved at købe mindre mad og drikke. 

Wegovy® tilskud?

Der kan søges enkelttilskud til Wegovy®. 

Indtil d. 1 januar 2024 var det muligt at få tilskud fra Sygeforsikring Danmark. Dette tilskud er dog ikke længere eksisterende, og prisen er derfor ens for alle patienter, medmindre, at man får et såkaldt “enkelttilskud”.

Formålet med tilskud i Danmark er, at holde prisen for medicinen for den enkelte borger under et vist beløb. Ens personlige indkomst betyder intet. Reglerne ens for alle borgere, og systemet fungerer på den måde, at jo mere medicin, du har behov for, jo større tilskud kan du få.

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof. I Danmark er følgende tilskudsprocenter gældende:

Udgift pr. person før tilskud (pr. år)Tilskud i procent
0 - 1.075 kr.0%
1.075 - 1.805 kr.50%
1.805 - 3.915 kr.75%
3.915 - 21.298 kr.85%
> 21.298 kr.100%

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.

Enkelttilskud

Der er også mulighed for at få et såkaldt “enkelttilskud” til medicin, der ikke har generelt eller generelt klausuleret tilskud i Danmark.

Enkeltstilskud skal søges af en læge, og skal søges individuelt for hver patient. Ansøgningen sendes til Lægemiddelstyrelsen, som vurderer hver enkelte ansøgning. Kriterierne de vurderer ud fra er fastsat i § 7 i bekendtgørelse nr. 728 af 30. maj 2022.

Her vurderer Lægemiddelstyrelsen:

Stk. 3. Medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende, ydes der ikke enkelttilskud til køb af et lægemiddel, hvis

Vi ved af erfaring, at chancen for at opnå dette er ekstremt lav, og vi anbefaler ikke at man forsøger at opnå tilskud. Selv i ekstraordinære situationer, hvor vi som læger har vurderet, at chancen for at få enkelttilskud er tilstede, er dette blevet afvist. Hvis man stadig ønsker at forsøge, kan vi ansøge for et gebyr på 500 kr. inkl. moms. 
 
Hvis der opnåes enkelttilskud gælder det som regel hele livet, og såfremt du bliver tildelt enkelttilskud kan du få tilskud med tilbagevirkende kraft for de seneste 180 dage. 
 
Find præcise prislister for lægemidlet længere nede i teksten, da priserne ændrer sig hver 14. dag. Læs også mere om priserne i Tyskland her.

Antallet af danskere med et BMI over 30, som vurderes til 900.000. Og det på baggrund af dette tal, at beregningen er foregået. 

Hvad ville det koste, at have Wegovy tilskud i Danmark?

Det vil koste mellem 23,9 og 27,9 mia. kr. at give Wegovy tilskud til alle i Danmark, der har et BMI på mindst 30.

Det er svaret fra indenrigs- og sundhedsministeriet. Dette spørgsmål er nemlig blevet stillet. Det specifikke spørgsmål lød, hvad det vil koste at indføre tilskud til at alle på Wegovy der har mindst et BMI på 30 + mindst en vægtrelateret følgesygdom, eller et BMI på mindst 35 + mindst en følgesygdom. 

Svaret fra Indenrigs- og sundhedsministeriet var, at vi ikke kender antallet af personer med et BMI over 30 + en vægtrelateret følgetilstand, og vi kender heller ikke antallet af danskere med et BMI over 35.  

Til gengæld kender vi antallet af danskere med et BMI over 30, som vurderes til 900.000. Og det på baggrund af dette tal, at beregningen er foregået. 

Det er således et voldsomt højt tal, men det bliver besparelsen på samfundsniveau i form af færre følgesygdomme formentlig også.  Tilskudstallet svarer til ca. 4.000 – 4.700 pr. dansker pr. år, og om besparelsen bliver ligeså høj, er der ingen der aktuelt ved, men der vil uundgåeligt komme en besparelse, så det reelle beløb bliver lavere.

Wegovy pris, besparelse på samfundet og muligt tilskud

Rent samfundsøkonomisk bliver besparelsen i form af færre tilfælde af sukkersyge samt hjertekarsygdomme formentlig ekstremt stor. Staten giver i øjeblikket ingen tilskud til behandlingen medmindre, at man har sukkersyge, og får Ozempic®, som indeholder samme indholdsstof. Her kan man som sukkersygepatient i Danmark få muligheden for et tilskud. 

Det er ikke helt utænkeligt, at når der bliver lavet forskningsstudier på den økonomiske gevinst ved at få lægemidlet på samfundsplan, at staten kommer til at tilbyde et tilskud til bestemte patientgrupper. Men aktuelt skal man selv betale for præparatet. 

Man kunne forestille sig, at bestemte patientgrupper, der har høj risiko for at udvikle hjerte-kar sygdomme, ville blive omfattet af tilskudsreglerne. 

Wegovy er i USA netop blevet godkendt som medicin mod hjerte-kar sygdomme, idét der er kommet et forskningsstudie der viser, at risikoen for at udvikle eksempelvis blodprop i hjertet eller hjernen, sænkes med 20%, hvis man får Wegovy. 

Dvs. at patienter med høj risiko for at udvikle eksempelvis blodprop i hjertet, vil kunne få medicinen og bliver omfattet af deres meget komplicerede forsikringsregler. 

Et andet vægttabspræparat, som formentlig bliver en smule billigere hedder Zepbound®, og kommer formentlig til Danmark indenfor de næste 3 år. Det kan du læse om her.

Wegovy pris, pakninger, tilskud og udlevering

Hvad betyder nedenstående prislister? 

Novo Nordisk, som er firmaet bag Wegovy, holder en relativ stabil pris i Danmark. Grunden til at priserne kan fluktuere meget er, at andre firmaer parallelimporterer slankemedicinen fra andre EU-lande, hvor det er billigere. 
 
I Danmark er apotekerne forpligtede til at tilbyde den billigste variant af samme lægemiddel. Det giver os brugere sikkerhed for, at vi ikke skal betale mere end nødvendigt. Hvis ikke det er mere på lager fra Novo, kan det være en god idé at finde et andet apotek, så man ikke betaler en alt for høj pris. 

Vnr.UdleveringDisp. form og styrkePrisPris enh.Pris DDD.PakningVirksomt stof
164303(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Wegovy Flextouch
2.809,852.809,85309,081 stk. (Medartuum)
Semaglutid
178307(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Wegovy Flextouch
1.313,351.313,35144,471 stk. (Orifarm)
Semaglutid
418253(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Wegovy Flextouch
1.313,351.313,35144,471 stk. (Novo)Semaglutid
448583(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Wegovy Flextouch
2.807,152.807,15308,931 stk. (Abacus)Semaglutid
431609(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg
Wegovy Flextouch
2.808,502.808,50308,931 stk. (2care4)Semaglutid
396934
(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg
Wegovy Flextouch
1.313,351.313,3572,231 stk. (Orifarm)
Semaglutid
534716(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg
Wegovy Flextouch
1.313,351.313,3572,231 stk. (Novo)
Semaglutid
538908(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg
Wegovy Flextouch
2.809,85 2.809,85 154,541 stk. (Medartuum)
Semaglutid
560545(B)Injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg
Wegovy Flextouch
2.807,152.807,15154,391 stk. (Abacus)
Semaglutid
058102(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Wegovy Flextouch
2.807,152.807,1577,201 stk. (Abacus)Semaglutid
131824(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Wegovy Flextouch
1.313,351.313,3536,121 stk. (Orifarm)Semaglutid
191243(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Wegovy Flextouch
1.313,35 1.313,35 36,121 stk. (Novo)
Semaglutid
394103(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Wegovy Flextouch
2.809,852.809,8577,271 stk. (Medartuum)
Semaglutid
405773(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1 mg
Wegovy Flextouch
2.808,502.808,5077,231 stk. (2care4)Semaglutid
066923(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg
Wegovy Flextouch
2.809,85 2.809,85 45,451 stk. (Medartuum)
Semaglutid
187574(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg
Wegovy Flextouch
2.808,50 2.808,50 45,431 stk. (Abacus)
Semaglutid
191797(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg
Wegovy Flextouch
1833,201833,2029,651 stk. (Orifarm)
Semaglutid
409687(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg
Wegovy Flextouch
1.833,20 1.833,20 29,651 stk. (Novo)
Semaglutid
437102(B)Injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg
Wegovy Flextouch
2.808,502.808,5045,431 stk. (2care4)Semaglutid
153271(B)Injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg
Wegovy Flextouch
3.274,003.274,0037,511 stk. (Abacus)
Semaglutid
178249(B)Injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg
Wegovy Flextouch
2353,052353,0526,961 stk. (Orifarm)
Semaglutid
386270(B)Injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg
Wegovy Flextouch
2.353,05 2.353,05 26,961 stk. (Novo)
Semaglutid
468849(B)Injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg
Wegovy Flextouch
3.275,35 3.275,35 37,531 stk. (Medartuum)
Semaglutid

Udlevering B betyder, at medicinen kun må udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre omgange ad gangen, eller at lægen har angivet, hvor mange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.

Gældende for periode : 13.05.2024 – 27.05.2024.  Der tages forbehold for tastefejl. 

Senest opdateret den 13/05/24 (opdateres løbende).