Hvad er Zepbound®?

Zepbound® er navnet på den nye vægttabsmedicin fra det amerikanske firma Eli Lilly. Det aktive stof hedder Tirzepatid, som også findes i diabetesmedicinen Mounjaro®.

Tirzepatid er en såkaldt GIP-analog (gastrisk inhibitorisk polypeptid) og binder til både GIP og GLP-1 (glukagon-lignende peptid-1)-receptorer.

Hvordan virker Zepbound®?

Det sænker appetitten, hvilket gør, at man spiser mindre. Zepbound® virker på altså på samme måde som Wegovy®. Zepbound® binder dog primært til en anden type receptorer (GIP), og virkningen for den enkelte person kan derfor være drastisk anderledes sammenlignet med GLP-1 analogerne (som fx Wegovy®)

Lægemidlet injiceres i fedtet via huden gennem en lille nål. Det injiceres én gang ugentligt. Til forskel fra Wegovy® kan man ikke indstille dosis på Zepbound®, da den kommer med en såkaldt autoinjector. En autoinjector kan ikke indstille dosis, og man skal heller ikke påsætte nål, da nålen allerede er i enheden. Pennen bruges én gang og smides ud efterfølgende.

Lægemidlet kan ikke stå alene. Det er et supplement til kost- og livsstilsændringer, og i Danmark skal man have forsøgt sig med kost- og livsstilsændringer uden medicin først.

Lægemidlet er godkendt til patienter med et BMI på mindst 30 eller et BMI på mindst 27 + en vægtrelateret følgetilstand. Få beregnet dit BMI her.

Hvad er relationen mellem Mounjaro® og Zepbound®?

Både Mounjaro® og Zepbound® indeholder det aktive stof Tirzepatid. Mounjaro® er et diabetesmiddel (sukkersygemedicin) og blev godkendt til behandling af sukkersyge i både USA og i EU i 2022. Ligesom andre sukkersygemidler viste det sig, at patienterne der fik Mounjaro også tabte sig i vægt.

Firmaet bag, Eli Lilly, lavede derfor studier for at undersøge dets vægttabspotentiale, og da dette blev bekræftet, søgte de om tilladelse til at bruge midlet som vægttabsmedicin, denne gang under navnet Zepbound®.

Hvis man skal sammenligne med Novo Nordisk produkter, så svarer Mounjaro® til Ozempic®, mens Zepbound® svarer til Wegovy® i Danmark.

Kan jeg få udskrevet Mounjaro® i Danmark?

Mounjaro® er godkendt af EMA i EU til diabetesbehandling, men er aktuelt (2024), så vidt vides, ikke kommet til salg endnu i EU, og man kan således ikke få det udskrevet i Danmark. 

Da Mounjaro® er et middel til sukkersygepatienter, vil vi ikke tilbyde dette præparat mod vægttab, når det kommer til Danmark, men det er sandsynligt, at man kan få det udskrevet, såfremt man har sukkersyge, og andre typer sukkersygemedicin ikke virker for én.

Læs mere om Mounjaro her.

Læs mere om Zepbound og bivirkninger her.

Hvad koster Zepbound® i Danmark?

Prisen på lægemidlet kendes ikke endnu, men i USA er lægemidlet prissat billigere end Wegovy® – 1080 USD for Zepbound® sammenlignet med 1350 USD for Wegovy®. Dette svarer til 21% billigere.

Hvis de samme tal holder i Danmark, vil prisen på lægemidlet starte på ca. 1070 kr. og ende på ca. 1850 kr. Dette er dog et kvalificeret gæt baseret på priserne i USA samt priserne på Wegovy®’s laveste og højeste dosis.

Kan man købe Zepbound® i Danmark?

Lægemidlet er ikke godkendt endnu, så i øjeblikket (2024) kan man ikke købe det i Danmark. Det er dog blevet anbefalet til godkendelse, og det forventes derfor at blive godkendt i løbet af 2024. Hvornår det kommer på markedet i Danmark er til gengæld svært at vide, da det kræver, at Eli Lilly får produceret nok til at dække det europæiske marked.

Aktuelt er Mounjaro® ikke engang kommet til Danmark på trods af godkendelse i 2022, og det indeholder samme aktive stof som Zepbound®. Det er derfor svært at spå om, hvornår lægemidlet vil komme til Danmark, men historisk set udruller man først sukkersygemedicinen (i dette tilfælde Mounjaro®) inden vægttabsmedicinen udrulles (Zepbound®). 

Der er dog nogle ting, der peger i den modsatte retning, herunder at Novo Nordisk formentlig har produceret mere Wegovy® (vægttabsmedicin) end Ozempic® (diabetesmedicin), da der i øjeblikket (2024) er mangel på Ozempic® på de danske apoteker, mens Wegovy® er tilgængeligt.

Hvis Eli Lilly vil ind og konkurrere med Novo Nordisk på vægttabsområdet, vil de formentlig prioritere at producere mest Zepbound® fremfor Mounjaro®, og derfor kan det være, at vi kommer til at se lægemidlet før Mounjaro® i Danmark. Men det er blot et kvalificeret gæt.

Vægttabet efter 40 uger var:

• Tirzepatid 5 mg: 7,8 kg

• Tirzepatid 10 mg: 10,3 kg

• Tirzepatid 15 mg: 12,4 kg

• Semaglutid 1 mg: 6,2 kg

Er Zepbound® bedre end Wegovy®?

Forskningsstudier kan ikke sammenlignes én til én, men de publicerede tal fra Novo Nordisk og Eli Lilly, de to selskaber, der har udviklet præparaterne, viser Wegovy® et vægttab på ca. 16% efter 68 uger, mens Zepbound® viser et vægttab på ca. 20% efter 72 uger. Præparaterne er blevet undersøgt direkte mod hinanden hos patienter med type 2 sukkersyge, hvor grupperne fik enten 5, 10 eller 15 mg Tirzepatid (Zepbound®) eller 1 mg Semaglutid (Wegovy®). 

Der er et studie i gang, som undersøger Zepbound® vs. Wegovy® hos patienter uden sukkersyge. Dette studie forventes offentliggjort i 2025.

Læs mere om Wegovy her.

Kan jeg få udskrevet Zepbound® i Danmark?

Lægemidlet er ikke godkendt i Danmark endnu, men forventes godkendt i 2024. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en dato på, hvornår kommer Zepbound til Danmark. 

Hvis det bliver godkendt, og når det bliver tilgængeligt, vil vi dog ligeledes tilbyde dette præparat. Se ovenstående ”Kan man købe Zepbound® i Danmark?”.

Læs mere om lægemidlet her

Send en mail til kontakt@mitvaegttab.dk, og skriv “Zepbound” i emnefeltet. Så får du en mail ligeså snart, det bliver tilgængeligt i Danmark. 

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.