Ozempic vægttab

Ozempic er handelsnavnet på et lægemiddel udviklet af danske Novo Nordisk til behandling af patienter med type 2 diabetes (sukkersyge). Det aktive stof hedder semaglutid, som også er det aktive stof i Wegovy.

Det er vigtigt at pointere, at MitVægttab.dk ikke udskriver Ozempic mod vægttab, og denne side skal alene ses som en informationsside.

Ozempic vægttab historie

Historien går tilbage til 2017, hvor lægemidlet blev godkendt som sukkersygemedicin til patienter med type 2 sukkersyge (livsstilssukkersyge) i USA, og i februar 2018 godkendte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) lægemidlet i EU.

Forinden havde en lignende historie udspillet sig. Diabetesmedicinen Victoza var blevet godkendt i 2009 i EU som sukkersygemedicin, men også her fandt man ud af, at patienterne tabte sig. Dette førte til udvikling af Saxenda, som har samme indholdsstof som Victoza, men denne gang rettet mod vægttab. Saxenda blev godkendt i 2015 i EU.

Historien forud for Ozempic går dog endnu længere tilbage, for den stofgruppe, som lægemidlet tilhører, de såkaldte Glucagon-like peptide-1 (GLP-1), blev allerede godkendt tilbage i 2005 i USA med handelsnavnet Byetta og det aktive stof Exenatide.

Off-label brug af Ozempic

I lægeverdenen er der en terminologi, der hedder off-label brug. Det betyder, at man kan bruge lægemidler til andre formål end det oprindelige, hvis det vurderes sikkert og forsvarligt. Et eksempel er beta-blokkere, som er godkendt til blodtryksbehandling, men som ofte bruges off-label mod rysten på hænderne eller angst i forbindelse med præstationer (eksamen fx).

Efter lægemidlets godkendelse som diabetesmedicin opdagede man hurtigt, at patienterne tabte sig. Men denne gang var det anderledes end ved Victoza/Saxenda, for patienterne havde et betydeligt større vægttab. Det førte til, at rigtig mange læger begyndte at udskrive lægemidlet off-label, som fortsatte indtil december 2022, hvor Wegovy® kom på markedet i Danmark.

Off-label brug kan aldrig ske systematisk og kan kun ske efter nøje vurdering af den enkelte patient, og med fordele og ulemper afvejet meget præcist.

Ozempic vægttab i dag?

Ozempic som vægttabsbehandling har ingen plads i behandlingen i Danmark i dag. Indholdsstoffet, Semaglutid, findes i Wegovy®, som er godkendt til vægttab hos patienter med et BMI på minimum 27 + en vægtrelateret følgetilstand, eller et BMI på minimum 30.

Lægemidlet bliver brugt af diabetespatienter til behandling af deres diabetes, og det er aktuelt mangel på denne type medicin. Der er ikke mangel på Wegovy®, og man skal således naturligvis vælge Wegovy® som behandling af overvægt, og ikke off-label brug. Læs mere om Wegovy®her og her.

Behandlingen med Ozempic som off-label fortsætter dog i store dele af verden, hvor Wegovy® ikke er godkendt endnu.

Hvis man har type 2 sukkersyge, kan man måske være kandidat til Ozempic, hvorved man både kan få reguleret sin sukkersyge og formentlig tabe sig, hvis man ændrer kost og livsstil. Det kræver dog, at man reagerer dårligt på andre typer diabetesmedicin, som skal prøves først. Behandling af sukkersyge skal varetages af egen læge.

Læs om Wegovy tilskud og Wegovy pris her.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.