Hvem kan få Wegovy?

Wegovy er udviklet af danske Novo Nordisk. Det har været undersøgt i videnskabelige studier mhp. effekten på vægttab hos overvægtige patienter. I 2021 blev resultaterne offentliggjort, som muliggjorde, at Novo Nordisk kunne søge om tilladelse til at markedsføre præparatet som vægttabsmedicin.

Godkendelse kom, og i slutningen af 2022 kom midlet til Danmark som et af de første lande i verden.

Få målt dit BMI.

Hvem kan få Wegovy?

Nummer 2 er sådan set simpel nok. Hvis du har et BMI på mindst 30, så kan du muligvis være kandidat til Wegovy. Det kræver en lægekonsultation at vurdere.

Nummer 1 kræver, at man minimum har et BMI på 27 + en vægtrelateret følgetilstand. Disse følgetilstande inkluderer blandt andet:

  • Forhøjet blodtryk. Dit forhøjede blodtryk skal være målt og diagnosticeret ved en hjemmeblodtryksmåling hos din praktiserende læge
  • Prædiabetes. Prædiabetes er, som navnet antyder en tilstand, hvor din krop er på vej mod sukkersyge, men uden at være der helt. Der kræver en blodprøve at fastslå, om man har prædiabetes. Helt konkret skal ens langtidsblodsukker (HbA1c) være mellem 42-47 mmol/mol.
  • Dyslipidæmi. Dys betyder, at noget ikke er normalt. Og lipider er fedtstoffer. Dvs. dyslipæmi er en unormal mængde af fedtstoffer i dit blod. Dette kan være kolesterol, undergrupper af dette og triglycerider. Der er forskellige grænser for normale fedtstoffer i blodet afhængig af alder og køn. Dette kræver også en blodprøve, at fastslå.
  • Obstruktiv søvnapnø. Obstruktiv søvnapnø er en tilstand, hvor man har en obstruktion (spærring) af de øvre luftveje mens man sover i 10 sekunder eller længere. Dette kræver også en diagnose fra lægen.

Grunden til at ovenstående følgetilstande er nævnt som eksempler er, at Novo Nordisk havde disse med i deres originale studie.

Efterfølgende har det vist sig, at Wegovy beskytter patienter med ca. 20% reduktion for risikoen for hjerte-kar tilfælde (herunder blodprop i hjertet, blodprop i hjernen og dødsfald). Det vil sige, at mange patienter, der har en øget risiko for hjertekarsygdom og er overvægtige, ville have god gavn af at tabe sig vha. Wegovy. Der findes andre følgetilstande, hvor man ville have god gavn af at tabe sig. Det kan eksempelvis være smerter i vægtbærende led, hvor et vægttab kan være rigtig fornuftigt. Tag en snak med os, og hør nærmere om du kvalificerer dig til at være kandidat til Wegovy.

Der er grundlæggelse 2 grupper, der kan få Wegovy.

Off-label brug?

Der findes en lægelig term, der hedder ”Off-label”. Det betyder, at man bruger et lægemiddel til en tilstand, som det ikke er godkendt til i lægemidlets oprindelige markedsføringstilladelse. Et eksempel på dette er beta-blokkere, som er godkendt til forhøjet blodtryk, som ofte bruges mod eksamensangst.

Alle læger kan i princippet benytte sig af off-label brug, hvilket mange også gjorde, da de udskrev Ozempic mod vægttab, selvom det er et middel godkendt mod sukkersyge. Der skal helt særlige tilfælde til, før off-label kan bruges, og vi har på MitVægttab.dk aktuelt (2024) aldrig benyttet os af off-label brug af Wegovy.

Læs mere om Wegovy træthed her og Wegovy og alkohol her.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.