Wegovy® og alkohol

 Alkohol og Wegovy® påvirker ikke hinanden, og det er derfor ikke farligt at drikke alkohol, mens du er i behandling med Wegovy®.  Vi anbefaler generelt, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholindtag.

Wegovy® og alkohol

Vi fraråder store mængder alkohol i forbindelse med vægttab, da alkohol har et højt energiindhold foruden de kendte sundhedsskadelige effekter, og vil derfor påvirke dit vægttab negativt. Man kan derfor godt drikke alkohol med Wegovy®, men er ikke noget, vi anbefaler. Du vil endvidere opleve, at du har mindre lyst til alkohol og vil ikke kunne drikke i samme omfang, mens du tager medicinen, uden at blive utilpas og blive dårlig af det. Det er derfor blevet spekuleret i, om medicinen også har effekt på afhængighed.

Erfaringer hos Mitvaegttab.dk

Wegovy® er den mest effektive godkendte lægemiddel til vægttab i Danmark. Det indeholder det aktive stof semaglutid, som er en glukagon-lignende petid-1 (GLP-1) analog. 

Hvordan virker Wegovy®? Vægttabsmedicinen efterligner kroppens naturlige tarmhormon GLP-1, der spiller en central rolle i kroppens appetitregulering og mæthedsfornemmelse. Ved brug af medicinen øges din mæthedsfornemmelse og din sult og madtrang reduceres. Wegovy® er godkendt som tillægsbehandling til en kaloriereduceret kost med et dagligt kalorieunderskud på 500 kcal, og øget fysisk aktivitet, svarende til mindst 150 minutter ugentligt.

Et vægttabsforløb hos os er ikke et ”quick fix” – men en længerevarende rejse, der kræver dedikation og motivation til at omlægge sin livsstil. Læs mere om vores forløb her  og tilmeld dig her  til en uforpligtende snak.  Den bedste strategi for at bevare vægttabet er at kombinere medicinen med en velafbalanceret og kaloriereduceret kost og regelmæssig fysisk aktivitet. Det er dog samtidig vigtigt at være realistisk og der skal således også være plads til alkohol ved festlige lejligheder efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi har erfaringer og stor viden fra efterhånden flere hundrede patienter i forløb hos Mitvaegttab.dk og kan vejlede og rådgive dig hele vejen igennem rejsen.

Da medicinen virker appetitregulerende og øger mæthedsfornemmelsen, kan du opleve en større sultfølelse, hvis du stopper med at tage det. Dette skyldes, at kroppen kan vende tilbage til sin tidligere appetitregulering uden præparatets indflydelse. Det kan være svært at undertrykke denne øgede sult, hvilket kan føre til, at de fleste spiser mere end, de gjorde, mens de tog medicinen, hvilket medfører vægtøgning. Medicinen virker således kun på ens appetit så længe, man tager det. Mange af vores patienter har kunnet fastholde deres vægttabet med ændrede og balancerede vaner med kaloriereduceret kost, reduceret alkoholindtag og fast fysisk aktivitet. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Wegovy® og vægttab

Behandlingseffekten af medicinen er undersøgt i STEP-5 studiet, hvor patienter, der tog medicinen gennemsnitligt tabte sig 15,2 % efter 104 uger, mens patienter i placebobehandling tabte sig 2,6 %. Ugentligt kan man derfor cirka regne med et vægttab mellem 0,50-1 kg. For et stabilt og blivende vægttab er det vigtigt, at vægttabet ikke går for hurtigt og ej heller for langsomt, da der skal ses løbende resultater, for at det giver mening at fortsætte behandlingen. 

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.