Wegovy® uden recept?

Wegovy® kan ikke fåes uden recept. Det er et receptpligtig lægemiddel – det vil sige, at det kræver en recept fra en læge at kunne få udskrevet præparatet. Selve lægemidlet er en GLP-1 analog, som sænker appetitten, hvorved man får lettere ved at spise mindre mad, og på den måde kan virke støttende i et vægttabsforløb, hvis man er kandidat til medicinsk vægttab. 
 

Wegovy® uden recept?

For at et lægemiddel kan købe uden recept, ville det kræve en række forhold herunder eksempelvis:

1. Sikkerhed

Lægemidler, der anses for sikre ved korrekt brug og har lav risiko for bivirkninger, er mere tilbøjelige til at blive godkendt til håndkøb. Lægemidler med potentiale for alvorlige bivirkninger er receptpligtige. Herunder kan Wegovy® eksempelvis give bugspytkirtelbetændelse, som er en alvorlig bivirkning. Du kan læse mere om lægemidlets potentielle bivirkninger her.

2. Potentielle interaktioner

Lidt i samme boldgade som 1), kræves der for lægemidler med risiko for interaktioner, at de er receptpligtige. Herunder ville lægemidlet uden recept kunne give alvorlige interaktioner hos patienter med især type 1 sukkersyge, som i forvejen får diabetesmedicin, der sænker deres blodsukker. Når Wegovy® kommer oveni, som også sænker blodsukkeret, kan de få alvorlig blodsukkermangel, der kan være livstruende.

3. Misbrugspotentiale

Wegovy® er ikke afhængighedskabende, men det har misbrugspotentiale i og med, at det er et vægttabsmiddel. Hvis i forvejen slanke personer ønsker at misbruge lægemidlet, kan de tabe sig så meget, at det sundhedsfagligt bliver uforsvarligt.

Læs mere om lægemidlet på det europæiske lægemiddelagenturs hjemmeside her 

 

Wegovy® kan udskrives på baggrund af en lægefaglig vurdering

Lægemidlet blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur tilbage i januar 2022, som tilllægsbehandling til livsstilsændringer herunder ændringer af kost- og aktivitetsniveau. Lægemidlet er godkendt til personer med et BMI på mindst 27 + en vægtrelateret følgetilstand, eller personer med et BMI på 30 eller derover.Lægemidlet blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur tilbage i januar 2022, som tilllægsbehandling til livsstilsændringer herunder ændringer af kost- og aktivitetsniveau. Lægemidlet er godkendt til personer med et BMI på mindst 27 + en vægtrelateret følgetilstand, eller personer med et BMI på 30 eller derover.

Wegovy® uden recept i fremtiden?

Da lægemidlet potentielt kan føre til meget alvorlige tilstande, vil det formentlig aldrig nogensinde blive et håndkøbspræparat. Derfor skal man ikke regne med, at kunne købe Wegovy® uden recept i fremtiden.

Læs også mere om Zepbound og bivirkninger her.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.