Wegovy® bivirkninger

Se Wegovy® bivirkninger og andre spørgsmål herunder.

Wegovy® er et lægemiddel, og alle lægemidler har potentielle bivirkninger. Det aktive ingrediens er Semaglutid, som er en såkaldt Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analog. Det betyder, at den efterligner det naturlige tarmhormon GLP-1s virkning i kroppen.

GLP-1 frigives i mave-tarm-kanalen, og det er også dette anatomiske område, hvor de potentielle bivirkninger kan forekomme.

STEP-1 studiet

Hvis vi ser på studiet, der ligger til grund for lægemidlets godkendelse i Danmark, hedder det STEP-1 studiet, og den gruppe, der fik Wegovy®, bestod af 1.306 forsøgspersoner. Den gennemsnitlige person i denne gruppe var 46 år, og flertallet (73%) var kvinder, og de fleste var etnisk hvide. Dette passer godt sammen med vores egen patientgruppe.

Potentielle bivirkninger blev noteret, så vi har et solidt datasæt over, hvilke bivirkninger man kan forvente.

Mest almindelige Wegovy® bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er kvalme, som blev oplevet af 44% af forsøgspersonerne. Diarré var den næsthyppigste bivirkning med 31,5%. Derefter fulgte opkast, forstoppelse og halsbetændelse (mere om denne senere) med ca. 21-24%. Hovedpine blev 15% ramt af.

Det er vigtigt at understrege, at mange af disse bivirkninger muligvis ville have forekommet, uanset om man tog lægemidlet eller ej, og har derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng med lægemidlet. Alle bivirkninger blev dog noteret. Derfor skal man også se på den anden gruppe, der fik placebo (snydemedicin). Her kan man for eksempel se, at halsbetændelse er lige så hyppig i denne gruppe som i Wegovy®-gruppen.

Hovedpine er næsten lige så almindelig. I placebogruppen var det 12%, der oplevede hovedpine. Blandt de hyppige bivirkninger, hvor der var relativt få, der blev påvirket i placebogruppen, ses kvalme på 17% mod 44% i Wegovy®-gruppen, diarré på 16% mod 31,5%, opkast med 6,6% mod 24,8% og forstoppelse med 9,5% mod 23,4%.

Læs om Ozempic vægttabWegovy tilskud og Wegovy pris her.

 

Alvorlige Wegovy® bivirkninger

Hvis vi ser på de mere alvorlige bivirkninger, skal man især være opmærksom på risikoen for bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis). Symptomerne herpå er ekstrem smerte i den øvre, højre del af maven, eventuelt med udstråling til ryggen.

Hvis man oplever dette, er det vigtigt at kontakte en læge akut, da typisk behandling er indlæggelse og væske direkte i blodet via et drop.

 

Bugspytkirtelbetændelse er heldigvis sjælden, og kun 3 patienter blev ramt i Wegovy®-gruppen (dvs. 0,2%). Men det er sandsynligvis relateret til Wegovy®, da 0 blev ramt i placebo-gruppen.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på det, så man kan reagere i tide, hvis det skulle opstå. Smerterne er så stærke, at man ikke er i tvivl.

Er du i tvivl om Wegovy® kan føre til kræft? Så læs specifikt om Wegovy her

Erfaringer hos MV med Wegovy® bivirkninger

Vores egne erfaringer er, at halvdelen af vores patienter ikke har nogle bivirkninger overhovedet, og ca. halvdelen oplever milde bivirkninger. Den hyppigste bivirkning, som vores patienter oplever, er kvalme. Det typiske forløb er kvalme i én dag max 2 dage. Der er nogle enkelte der har kvalme i længere tid end 2 dage, men så går det typisk over efter 1 uge. Hvis kvalmen bliver ved, skal man ikke tage næste dosis som planlagt. Det skal vi nok rådgive omkring.

Forstoppelse ser vi næstehyppigt, og det er relativt nemt at gøre noget ved. Man kan få ”Magnesia” i håndkøb, som er et præparat der virker ved at trække vand i tarmene, og gøre din afføring mere lind. Man starter med 1 tablet (500 mg), og øger indtil ens afføring er lind. Man skal huske at drikke 2-3 liter vand, når man tager Magnesia, for ellers kan det ikke trække vand ind i tarmene, og man får ingen effekt.

En mindre procentdel af vores patienter får diarré, som også kan afhjælpes nemt ved at tage ”imodium” som også kan købes i håndkøb.

Vi har endnu ikke oplevet nogle alvorlige bivirkninger hos vores patienter. Hvis man sørger for at få rigeligt med væske 2-3 liter, så kan man minimere rigtig mange af bivirkningerne. Vores råd er, at man fylder nogle vandflasker med 2-3 liter vand, så man har et visuelt blik for, hvornår man har drukket de 2-3 liter. Hvis man blot tænker, at ”nu skal jeg drikke ekstra meget vand”, så får man, i de fleste tilfælde, ikke drukket nok.

Wegovy® og kræft?

Forårsager Wegovy® kræft? Det korte svar er nej. Det lange svar er at ingen studier på mennesker viser, at Wegovy forårsager kræft eller er kræftfremkaldende. Et nyligt stort meta-studie fandt ingen sammenhæng.

Grunden til at man overhovedet har hørt om lægemidlet og kræft, bunder i et studie på mus. Her undersøgte de virkningen af en GLP-1-analog (hvilket er den samme type medicin som Wegovy®) på mus. Hvor man så en øget forekomst af kræft i skjoldbruskkirtlen hos de mus, der modtog GLP-1. Samme studie undersøgte dog også virkningen af GLP-1 på aber, der fik en dosis svarende til 60 gange den anbefalede dosis til mennesker. Disse aber udviklede ikke kræft.

Af forsigtighedsgrunde anbefales det derfor ikke at tage lægemidlet, hvis man har et nært familiemedlem med kræft i skjoldbruskkirtlen eller selv har multipel endokrin neoplasi syndrom type 2 (MEN 2).

 

Kontakt os ved spørgsmål

Der er mange flere potentielle bivirkninger, som ikke er nævnt i studiet. Vi har dog god erfaring med mange af dem, fx dehydrering, som kan lede til træthed, svimmelhed og hovedpine. Vi har også erfaring med sjældne bivirkninger. Som patient skal du derfor ikke tøve med at kontakte en af virksomhedens læger, hvis du oplever noget, der måske kan være en bivirkning.

Er du i tvivl om du er kandidat til Wegovy®? Brug vores BMI beregner her.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.