Ozempic®

Ozempic® er et lægemiddel udviklet af danske Novo Nordisk til behandling af diabetes type 2. Denne artikel besvarer almindelige spørgsmål og giver indsigt i, hvordan dette lægemiddel blev startskuddet til vægttabsmedicin. Ozempic® vægttab er efterhånden et levn fra før Wegovy®s kom på markedet.

Det er vigtigt at pointere, at MV ikke udskriver Ozempic® til vægttabsbehandling, da det er beregnet til behandling af type 2 sukkersyge, og der er i øjeblikket mangel på denne type medicin.

 

Ozempic® vægttab?

Lægemidlet indeholder det aktive stof semaglutid. Dette molekyle efterligner GLP-1, et naturligt tarmhormon, der spiller en afgørende rolle i reguleringen af blodsukkeret og appetitten. Hormonerne insulin og glucagon dannes i bugspytkirtlen og virker modsatrettet hinanden i blodsukkerreguleringen. Insulin fungerer som signalstof til cellerne i fedtvæv, muskler og lever om at optage sukker fra blodet og derved sænke blodsukkeret, hvilket er den virkning, man ønsker til diabetesbehandling. Glucagon derimod øger blodsukkeret, ved at omdanne kroppens lager af kulhydrater (glykogen) til sukker (glukose). Ozempic®virker ved at stimulere insulinfrigørelsen og hæmme glucagon frigørelsen. Lægemidlet forsinker optagelsen af sukker fra tarmene, nedsætter kropsvægten og fedtmassen ved at medføre øget mæthedsfornemmelse og regulere appetitten.

 

Oprindeligt udviklet til behandling af diabetes type 2, fandt forskere ud af, at lægemidlet også resulterede i vægttab. Dét gjorde, at mange fik udskrevet lægemidlet mod vægttab i en såkaldt off-label udskrivelse. Det aktive stof er senere blevet undersøgt specifikt mod vægttab, og med så gode resultater, at Wegovy® er blevet godkendt og kommet på markedet. Wegovy® indeholder samme aktive stof som Ozempic®, men er godkendt som medicin mod svær overvægt.

Ozempic® og dosering?

 Lægemidlet findes i tre doser: 0,25 – 0,5 – 1,0 mg. Behandlingen opstartes på 0,25 mg en gang ugentligt og minimum i fire uger. Herefter afhængig af blodsukkerniveauet (i fagsprog kaldet glykæmisk kontrol) kan man enten fortsætte på samme dosis eller øges i dosis til 0,5 mg en gang ugentligt i fire uger. Tilsvarende kan man igen øges til 1,0 mg en gang ugentligt, hvis man efter 0,5 mg fortsat ikke har opnået tilstrækkelig kontrol over blodsukkerniveauet. Man kan maksimalt øges til 2,0 mg til behandling af diabetes type 2.

Hvor kan man købe Ozempic® i Danmark?

Lægemidlet kan købes på danske apoteker, men kræver at du har sukkersyge (diabetes), og samtidig kræver det en recept fra en læge.

Derudover skal man have forsøgt ét diabetesmiddel inden, og ens sukkersyge skal være utilstrækkelig behandlet på denne. Derudover bliver der som oftest forsøgt med et andet diabetesmiddel efterfølgende, før man forsøger med Ozempic®. Hvis man fortsat er dårligt behandlet for sin diabetes eller man ikke tåler de andre typer godt, kan der opstartes behandling med GLP-1-RA som lægemidlet tilhører. Diabetesbehandling skal varetages af ens egen læge

Ozempic® pris?

Prisen på lægemidlet ligger på 1.313 kr. pr. måned (pr. pen) i Danmark, hvis det fåes fra Novo Nordisk direkte. Prisen kan være højere, hvis man køber det fra et firma, som parallelimporterer det. Novo Nordisk har nemlig ikke altid nok af lægemidlet, og så vil andre firmaer forsøge at sælge lægemidlet, som de har købt i andre lande, til en højere pris i Danmark..

En pen svarer til fire ugers behandling. Hvis man har sukkersyge og ikke reagerer godt på andre typer sukkersygemedicin, kan man være tilskudsberettiget.

Wegovy® pris og besparelse på madbudgettet

Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement. Der er ingen binding. 

Der er ubegrænset kontakt. Du kan kontakte os til enhver tid, hvis du har spørgsmål, oplever bivirkninger relateret til vægttabsmedicin, eller har andet på hjerte. 

Tilskudsprocent 2024

1.075-1.805 kr. får man 50% i tilskud 

1.805-3.915 kr. får man 75% i tilskud 

3.915-21.298 kr. får man 85% i tilskud 

>21.298 får man 100% i tilskud 

Ozempic® tilskud?

Hvis man har diabetes, og får lægemidlet udskrevet for sin diabetes, er man tilskudsberettiget. Her gælder de almindelige tilskudsregler.

Med den laveste pris aktuelt på 1.300 kroner, bliver den årlige billigste pris 15.600 kroner for behandlingen. Første måned vil man således være dækket 50%, næste måned 75%, hvorefter man ender på et tilskud på 85%. Dvs. 650 kr. første måned, herefter 325 kroner og de sidste 10 måneder betaler man 195 kroner om måneden. Tilskuddet forventes at koste staten over en milliard kroner.

Hvordan virker Ozempic®?

Lægemidlet virker ved at påvirke hjernens appetitkontrol og regulere blodsukkeret. Dette skaber en følelse af mæthed, reducerer sultfølelsen og mindsker trangen til at spise. På den måde gør lægemidlet det lettere at spise mindre end man forbrænder, og så taber man sig.

 

Er der bivirkninger ved Ozempic®?

Som med enhver medicin er der risiko for bivirkninger ved brug af Ozempic®. De fleste bivirkninger er milde og midlertidige, primært relateret til mave-tarm-system, såsom kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse eller opkastninger. Oftest kommer de i starten af forløbet. Der findes enkelte tilfælde af pancreatitis (bugspyrkirtelbetændelse), men det er meget sjældent. Listen over alle kendte bivirkninger kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Bivirkninger, der ikke er angivet i indlægssedlen?

Hvis du oplever uventede eller alvorlige symptomer, som ikke er beskrevet i indlægssedlen, vil vi anbefale, at du kontakter læge straks. Lægen kan vurdere, om symptomerne skyldes Ozempic® eller andre forhold, der gør at din behandling skal ændres. 

Der er skærpet indberetningspligt om bivirkninger ved både Ozempic® og Wegovy®. Formodede bivirkninger kan indberettes til Lægemiddelstyrelsen af en læge eller af dig selv.

Kan jeg få kræft af Ozempic®?

Ozempic® og andre GLP-1 agonister er ikke kræftfremkaldende eller forbundet med en øget risiko for at få kræft. 

Grundet ét enkelt dyreforsøg på mus, der udviklede kræft i skjoldbruskkirtlen efter af have fået GLP-1 analog, har der været forbehold og generelt skepsis ift. hvorvidt det også ville være kræftfremkaldende hos mennesker. For at gå med livrem og seler, anbefales det derfor ikke, at man opstarter behandling med GLP-1 analog (Ozempic® og Wegovy®), hvis man har et nært familiemedlem med kræft i skjoldbruskkirtlen, eller hvis man selv har Multipel Endokrin Neoplasi syndrom type 2 (MEN 2).

Den 10.april 2024 er der publiceret et stort skandinavisk studie fra Danmark, Norge og Sverige, hvor 145.410 patienter i behandling med GLP-1 analog blev sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke fik GLP-1 analog. Studiet viste, at der ikke var statistisk forskel i antallet af kræfttilfælde i skjoldbruskkirtlen mellem patienter der fik GLP-1 analog og patienter, der ikke gjorde. Dvs. GLP-1 analoger (Ozempic® og Wegovy®)medfører ikke øget risiko for kræft hos patienter og er derfor ikke kræftfremkaldende. Studiet kan læses her.

Hvordan indtager man Ozempic®?

Lægemidlet indtages én gang om ugen som en indsprøjtning under huden (subkutan injektion) på maven eller i låret. Inden man indsprøjter medicinen, skal man forsøge at holde området rent enten med sprit eller vaske med vand og sæbe for at minimere risiko for betændelse i huden. Der er fire nåle med i pakningen, når man afhenter medicinen på apoteket. Nålen skal skiftes hver gang. Der medfølger en detaljeret brugervejledning på den anden side af indlægssedlen fra Novo Nordisk.

 

Er Ozempic® tilgængelig som tablet?

Semaglutid, som er det aktive stof i Ozempic® findes allerede som tablet til behandling af type 2 sukkersyge. 

Rybelsus® findes i doserne 3, 7 og 14 mg, hvor dosis tilsvarende semaglutid indsprøjtning kan øges gradvist hver fjerde uge. I modsætning til den ugentlige indsprøjtningsbehandling med Ozempic® skal Rybelsus® tages dagligt. For flere oplysninger om Rybelsus og dets anvendelse læs her.

Det er vigtigt at understrege, at MV ikke udskriver Rybelsus® til vægttabsformål. For nuværende tilbyder vi udelukkende vægttabsforløb med 

Wegovy®. Du kan læse mere om vores medicinske vægttabsforløb på vores hjemmeside.  For at vurdere, om du er potentiel kandidat til 

medicinsk vægttabsforløb, kan du bruge vores BMI beregner. 

Er det sikkert at bruge Ozempic®, selvom man ikke har diabetes?

Ja, lægemidlet er udviklet til diabetespatienter, men det er sikkert at bruge selv uden diabetes.

 

Ozempic® og grøn stær?

Et nyt dansk studie udgivet den 13.marts 2024 har påvist en sammenhæng mellem brugen af GLP-1 (Ozempic® og Wegovy®) og en 19 % nedsat risiko for at udvikle grøn stær (glaukom) hos patienter med type 2 sukkersyge gift. anden sukkersygemedicin. Studiet viste en yderligere reduktion af risikoen for at udvikle grøn stær med 29 % ved minimum brug af GLP-1 i 3 år.

I studiet har de undersøgt en gruppe af 264.708 personer, hvoraf der blev fundet 1.737 tilfælde af grøn stær. De personer har de sammenlignet med en kontrolgruppe på 8.685 personer.

Grøn stær er en øjensygdom, hvor synsnerven har taget varig skade af et forhøjet tryk i væsken i øjet, kaldet kammervæsken. Personer med sukkersyge er i øget risiko for at udvikle grøn stær. Ozempic® anvendes til behandling af type 2 sukkersyge, når førstevalgs behandlingen (et lægemiddel kaldet Metformin) ikke er en mulighed for en patient eller det forhøjede blodsukker ikke kan styres med diæt, vægttab og motion. Eller det kan anvendes i kombination med andre lægemidler mod sukkersyge, hvis det forhøjede blodsukker ikke kan sænkes tilstrækkeligt.

Selvom der er påvist en sammenhæng mellem GLP-1 og udviklingen af grøn stær, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med en årsagssammenhæng, da studiet kun har undersøgt sukkersygepatienter. Så det vides ikke, om det kan reducere risikoen hos personer, der ikke har sukkersyge. Studiet er alligevel interessant, da det tager udgangspunkt i et relativt stort antal patienter, og viser endnu en positiv helbredseffekt af GLP-1 analoger. Du kan læse studiet her.

 

Ozempic® vs. Wegovy®

Både Ozempic® og Wegovy® indeholder det aktive stof semaglutid, men de er beregnet til forskellige formål. Ozempic® behandler primært diabetes men bruges også til vægttab, specielt i USA. Wegovy® er specifikt godkendt til behandling af svær overvægt. Dosering og anvendelse af begge lægemidler varierer. Du kan læse mere om forskellige her.

Kan jeg bruge Ozempic® under graviditet og amning?

Lægemidlet anbefales ikke hverken under graviditet eller efterfølgende amning, da der ikke eksisterer videnskabelige data om virkningen af semaglutid på gravide og/eller fosteret.

Påvirker Ozempic® fertiliteten?

Virkningen af lægemidlet på menneskers fertilitet er overordnet set ukendt. Det aktive stof, semaglutid, påvirkede ikke hanrotters fertilitet i dyreforsøg. Hos hunrotter blev der set en mindre påvirkning i form af en lille reduktion i antallet af ægløsninger. Men det er ikke påvist at det påvirker menneskers fertilitet.  

Kan jeg bruge Ozempic® og drikke alkohol?

Alkohol og lægemidlet påvirker ikke hinanden. Man kan derfor godt drikke alkohol, mens man tager lægemidlet. Vi anbefaler dog, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. alkoholindtag. 

Hvis man har type 2 diabetes, der behandles med Ozempic® og samtidig også ønsker et vægttab, er det ikke anbefalelsesværdigt at drikke store mænger alkohol. Dette gælder både ift. ens generelle sundhed og helbred, men også især fordi alkohol indeholder energi (kalorier). Da alle kalorier tæller i det samlede kalorieregnskab, øger alkohol risikoen for fedtophobning både i leveren og andre steder i kroppen. 

Hvis jeg har brugt for meget Ozempic®?

eksisterer videnskabelige data om virkningen af semaglutid på gravide og/eller fosteret.Hvis du er kommet til at bruge for meget Ozempic® bør di strakts opsøge en læge. Du kan få svære bivirkninger såsom kvalme.

Hvor hurtigt virker Ozempic®?

Lægemidlet begynder at virke samme dag, det injiceres. Patienter kan forvente et vægttab allerede fra den første uge såfremt, der er også er fokus på kost og motion.

Det kan derfor variere, hvor hurtigt det virker, men generelt ser man en effekt allerede fra første injektion. Det er dog vigtigt at pointere, at MV ikke udskriver lægemidlet til vægttabsbehandling, da det er beregnet til diabetikere, og der er i øjeblikket mangel på denne type medicin. Ozempic® vægttab er således et “gammelt levn” fra før Wegovy®s tid.

Hvis jeg har glemt en dosis Ozempic®?

Hvis du har glemt din dosis og det er under 5 dage siden, du skulle have taget din dosis, anbefaler vi, at du tager din dosis, så snart du kommer i tanke om det. Herefter fortsætter du med næste indsprøjtning som sædvanligt på den dag, du plejer at tage indsprøjtningen.

Hvis det er over 5 dage siden, du skulle have taget din dosis, anbefaler vi, at du springer den glemte dosis over og tager den næste indsprøjtning som sædvanligt på den dag, du plejer at tage indsprøjtningen. Det anbefales ikke, at tage en dobbeltdosis, for at erstatte den glemte dosis. Er du i tvivl så kontakt din læge.

Kan jeg ændre min Ozempic® indsprøjtningsdag?

Du kan ændre din faste ugedag for indgivelse af dosis, doseringsdag, om nødvendigt, forudsat at der mellem to doser er mindst 3 dage (over 72 timer). Når du vælger en ny doseringsdag, skal du fortsætte med denne ugentlige dosering. 

Holdbarhed og håndtering af Ozempic®?

Der følger engangsnåle med i pakningen, når man afhenter lægemidlet fra apoteket. Der skal påsættes en ny nål til hver ugentlig indsprøjtning, nålene skal ikke genbruges for at minimere infektionsrisikoen i huden. Se og læs medfølgende brugsvejledning. 

Ift. holdbarheden skelnes der mellem om pennen er taget i brug eller ej. 

Hvis pennen ikke er taget i brug, skal lægemidlet opbevares på køl mellem 2-8° grader. Derudover skal man opbevare pennen med hætten påsat for at beskytte den mod lys. 

Hvis penen er taget i brug, så kan den holde sig i højst 6 uger enten i køleskab mellem 2-8° grader eller ved stuetemperatur (så længe den opbevares under 30° grader). Derfor kan du sagtens tage din pen med på eksempelvis ferie, så længe du sørger for, den ikke opbevares over 30° grader. Derudover anbefales det ligeledes at man opbevarer pennen med hætten påsæt uanset hvor den opbevares, for at beskytte den mod lys. 

Hvis farven på indsprøjtningsvæsken er uklar eller farvet må pennen ikke anvendes. Ved tvivl, da kontakt din behandlende læge hos MV. 

Kan jeg stoppe min behandling med Ozempic®?

Vi anbefaler ikke, at du holder op med at bruge lægemidlet uden at have talt med din læge om det først. Da lægemidlet anvendes til diabetes type 2, kan dit blodsukkerniveau stige, hvis du holder op med at bruge lægemidlet.

Ozempic® vægttab erfaringer?

Inden Wegovy® i slutningen af 2022 blev godkendt, blev Ozempic udskrevet “off-label” til vægttabsbehandling, da det viste sig, at en sidegevinst ved medicinen var vægttab. Off-label behandling er anvendelse af et lægemiddel uden for det formål, som producenten har anført i produktresumeet. Da lægemidlet kun er produceret til behandling af diabetes type 2 var vægttabsbehandling derfor off-label. 

 

Vores erfaringer med vægttabsmedicin beror på forskning samt vores egne erfaringer fra vores patienter. I forskningsstudierne har det vist sig, at patienterne tabte sig i gennemsnit 15,3 kg på 68 uger (dvs. 1 år og 4 måneder). Det svarer til et gennemsnitligt vægttab på 220 g om ugen. Vores egen erfaring er dog, at de fleste taber sig mellem 0,5-1 kg om ugen, således mere end hvad forskningsstudierne har vist. Vi ved fra forskningsstudier, at hvis man selv betaler for sin behandling, så er man typisk mere motiveret for at opnå resultater. De patienter, der har deltaget i forskningsstudiet omkring Wegovy har fået behandlingen gratis. De kan derfor have været mindre motiveret, end hvad vores patienter er. Derudover følger vi vores patienter fast månedligt. Studier har også vist, at opfølgningsinterval med månedlige opfølgninger bevarer motivationen hos patienterne, for vedvarende vægttab. 

 

Hvem kan få Ozempic® til vægttab?

I Danmark er det meget få læger, der vil udskrive Ozempic® mod vægttab, og med god grund, da der i øjeblikket er mangel på denne type medicin, som er målrettet sukkersygepatienter. Du kan derimod godt få lægemidlet ved egen læge, hvis du har diabetes, og hvis du ikke reagerer godt på andre typer diabetesmedicin. Er du i tvivl om, hvem der kan få Ozempic® og om du selv er potentiel kandidat, anbefaler vi, at du tager kontakt til egen læge.

Til gengæld kan man få udskrevet Wegovy®, hvis man lever op til kriterierne for denne medicin, og det er et BMI på mindst 27 + en vægtrelateret følgesygdom, eller et BMI på mindst 30. Tryk TILMELD i højre hjørne og kontakt os.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.

Er der patientgrupper, der ikke må få Ozempic®?

Ja, der er særlige patientgrupper hvor det enten ikke anbefales at blive behandlet med lægemidlet eller vi ikke har forskningsdata på området og derfor også fraråder brugen af lægemidlet. Det gælder ældre patienter over 75 år samt børn og unge under 18 år, da der ikke foreligger forskningsdata og erfaringer med behandling af patienter i de pågældende aldersgrupper. 

Hvis patienter har svært nedsat nyrefunktion, anbefales lægemidlet ikke. Dette gælder især slutstadiet af nyresygdomme. 

Hvis patienter har svært nedsat leverfunktion, anbefales forsigtig ved behandling med lægemidlet. Det skyldes, at der er begrænset viden på området. 

Kan jeg få Ozempic® i håndkøb?

Nej, lægemidlet er receptpligtigt og skal ordineres af en læge.