Wegovy Erfaringer

Hos MitVægttab.dk har vi haft flere hundrede patienter i forløb hos os, og vi har således en stor viden omkring Wegovy® erfaringer.

 

Hvad kan man forvente?

Der findes rigtig mange patienter, der er på Ozempic® pga. sukkersyge, som har samme indholdsstof som Wegovy®, og som ikke taber sig, da de ikke har fokus på vægttab. Wegovy® kan altså således ikke stå alene. Det er meget vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er en mirakelkur.

Til gengæld er det en fantastisk støtte, og i samråd med kost-, livsstilsændringer og månedlig opfølgning hos os, kan man forvente at tabe sig ca. 0,5-1 kg om ugen, afhængig af ens startvægt.

Wegovy® er oprindeligt lavet til, at man stiger i dosis hver 4. uge. Hos os har vi dog rigtig god erfaring med at skræddersy behandlingen til den enkelte. Mange af vores patienter har gavn af en længere periode på en given dosis, hvilket kan reducere pris og bivirkninger.

Helt konkret kan man spare over 1.000 kr. om måneden ved at forblive på de lavere doser sammenlignet med den højeste. Det har vi rigtig god erfaring med. Se priser her 

Vores Wegovy® erfaringer kombineret med forskningsstudier på området er, at man får en rigtig god effekt af præparatet, hvis man er motiveret og følger kost- og aktivitetsråd i samråd med os. Vi plejer at sige, at Wegovy® er 50%, og den resterende 50% skal man selv ligge i det.

Erfaringer med Wegovy® forskningsmæssigt

Hvis man kigger mod forskningsstudierne, der har undersøgt Wegovy, kan man tusindvis af patienternes erfaringer medicinen. De tal kan man regne 100% med da de er blevet målt og vejet af lægerne der har stået bag studiet. Derudover er det et gennemsnit blandt de tusindvis af deltagere, og det er derfor en god indikator for, hvor den gennemsnitlige patienter ligger henne.

Det første studie hedder STEP 1 studiet, og undersøgte 1.961 patienter. Herunder var der 1.306 forsøgspersoner, der fik Wegovy. Resten fik snydemedicin (en injektion uden nogen aktivt stof).

Den gennemsnitlige alder for patienterne der fik Wegovy var 46 år, 73% var kvinder, 27% var mænd. De fleste var etnisk hvide. Således passer det relativt godt med vores egen patientgruppe på MV.

Gennemsnitsvægten var 105 kg, og gennemsnits-taljemålet var 114 cm blandt de patienter der fik Wegovy. De tabte sig i gennemsnit 15,3 kg efter 68 uger (sv. til 1 år og 4 måneder). Det er i gennemsnit 220 gram om ugen. Man kan dog se på tallene, at det største vægttab er i starten, og man kan aflæse fra graferne, at patienterne tabte sig i gennemsnit ca. 13 kg efter 8 måneder.

Vores egen erfaring er, at man taber sig i gennemsnit mere end hvad forskningsstudierne har vist. Det er svært at sige hvorfor. Vi følger op hver måned, og sørger derfor for at analysere os frem til, hvad der er gået galt, såfremt man ikke taber sig, som man burde.

Man ved også fra forskningsstudier, at hvis man selv betaler for en behandling, så er man mere motiveret for at gøre det godt. Og de patienter der har været med i forskningsstudiet omkring Wegovy har fået det gratis som følge af forskningsstudiet, og så er man mindre motiveret.

Det er formentlig en kombination af vores opfølgningsforløb kombineret med den høje motivation som selv-betaler, at man får bedre resultater end hvad forskningsstudierne har vist.

Der er for nyligt også kommet et studie der viser, at ens risiko for at få hjerte-kar sygdomme (såsom dødsfald, blodprop i hjertet eller blodprop i hjernen) bliver reduceret med 20% hvis man får Wegovy. Studiet hedder SELECT og fulgte 17.604 patienter der var 45 år eller ældre med et BMI på mindst 27.

Der er derfor en masse positive erfaringer, som er gået “tabt”, fordi en masse mennesker har undgået at få blodprop, og dermed ikke kan fortælle om det. Studiet er ikke udgivet endnu (start 2024), men Novo Nordisk, som er firmaet bag studiet, er kommet med en pressemeddelelse omkring resultaterne.

Wegovy® erfaringer bivirkningsmæssigt

Ca. halvdelen af alle patienter kan forvente at få kvalme i mere eller mindre grad. Det typiske forløb (90%) er, at man får kvalme i 1 eller 2 dage typisk efter at man har taget sin dosis, eller ved dosisøgninger. Vi har meget erfaring med at nedsætte kvalmen, så man skal endelig kontakte os, hvis det skulle opstå. Hvis vores konservative råd ikke fungerer, kan det være, at man skal nedsætte dosis, og måske endda stoppe helt, hvis kvalmen bliver ved (dette er dog uhyre sjældent).

Forstoppelse er den næsthyppigste bivirkning, og rammer ca. 1/3 af alle. Det er dog relativt nemt at gøre noget ved, og man skal som patient blot skrive til os, hvis det rammer én.

Diarré rammer også en mindre del, og også her er der hjælp at hente. Udover de 3 hyppigste bivirkninger, er der andre, sjældnere bivirkninger, som vi også har god erfaring med. Læs om Wegovy® bivirkninger her 

 

Wegovy® erfaringer logistik

Selve injektionen er ikke kompliceret, men det kræver, at man læser indlægssedlen godt igennem inden man starter. Der står en meget udførlig guide til, hvordan man injicerer. Derudover er der en fantastisk god video på Youtube, som kan ses her, som godt nok viser processen med Ozempic®, men det er samme princip med Wegovy®. Læs også om Wegovy tablet her

Wegovy® kan være et særdeles godt slankemiddel, hvis du ofte oplever, at dit vægttab er gået i stå. Når man tager vægttabsmedicinen vil man tage det til, at man har opnået ønskede effekt, hvorefter man skal sørge for at opretholde sit vægttab.

Når man har stukket sig første gang, går det op for én, hvor lille et stik der er. De fleste kan mærke et lille prik, som enten ikke gør ondt eller gør meget minimalt ondt, mens andre slet ikke mærker noget.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.