Wegovy® vs. Ozempic®

Lægemidlerne Wegovy® og Ozempic® indeholder begge det aktive stof semaglutid, men de er godkendt til forskellige formål. Ozempic® anvendes til behandling af type 2 sukkersyge, mens Wegovy® er godkendt til vægttabsbehandling.

Wegovy® og Ozempic®

Semaglutid efterligner kroppens naturligt forekommende tarmhormon kaldet glucagonlignende petid-1 (GLP-1), som spiller en central rolle i blodsukkerreguleringen. Insulin og glucagon er begge hormoner, der dannes i bugspytkirtlen og virker modsatrettet hinanden i blodsukkerreguleringen. Insulin fungerer som signalstof til cellerne i fedtvæv, muskler og lever om at optage sukker fra blodet og derved sænke blodsukkeret. Mens glucagon øger blodsukkeret ved at omdanne glykogen (kroppens lager af kulhydrater) til glukose (sukker).

Begge lægemidler er såkaldte GLP-1 analoger, dvs. de efterligner kroppens GLP-1 og stimulerer insulinfrigørelse samt hæmmer glucagon frigørelsen. GLP-1 analoger forsinker optagelsen af sukker fra tarmene, nedsætter kropsvægt og fedtmasse ved at medføre øget mæthedsfornemmelse og derved regulere appetitten. For mere information om Ozempic® tryk her. 

Wegovy® vs. Ozempic® – forskelle og ligheder

Lægemidlet Ozempic® anvendes udelukkende til behandling af type 2 sukkersyge, når:

1. Metformin (der er førstevalgsbehandling for type 2 sukkersyge) ikke er en mulighed for en patient eller det forhøjede blodsukker ikke kan styres med diæt, vægttab og motion.

2. Lægemidlet anvendes som kombinationsbehandling med andre lægemidler mod type 2 sukkersyge, når blodsukkeret ikke kan sænkes tilstrækkeligt.

Siden 2017 er lægemidlet blevet anvendt til behandling af sukkersyge. Da det øger mæthedsfornemmelsen og sænker optagelsen af sukker gennem tarmene er en sidegevinst, at det aktive stof semaglutid også medfører vægttab.

I slutningen af 2022 blev semaglutid derfor godkendt mod vægttab, som lægemidlet Wegovy®. Wegovy® er godkendt til behandling af overvægt hos personer med BMI over 30 eller BMI over 27 samt minimum én vægtrelateret følgetilstand. Recept på begge lægemidler skal ordineres af en læge.

I daglig tale anvendes lægemiddelnavnene Ozempic® og Wegovy® i flæng for henholdsvis sukkersyge- og vægttabsmedicin. I praksis anvendes Ozempic® ikke til vægttabsbehandling og det er derfor ikke muligt for patienter i vægttabsforløb at få udskrevet lægemidlet. Du kan læse mere om forskelle og ligheder mellem de to lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. 

Administration, dosis og anvendelse

Begge lægemidler består af en pen, der er lig fire ugers behandling af en ugentlig injektion. Behandlingen opstartes altid på laveste dosis af semaglutid på 0,25 mg og kan gradvist øges efter fire uger på den pågældende dosis. Forskellen på de to lægemidler er desuden også doserne. Hvor Ozempic® findes i 0,25, 0,50 og 1,0 mg og må højst doseres til 2,0 mg for sukkersygebehandling. Så findes Wegovy® i doserne 0,25, 0,50, 1,0, 1,7 og 2,4 mg, der også kaldes vedligeholdelsesdosis.

Ozempic® pris er ens for alle tre doser. Wegovy® pris varierer afhængig af dosis. Læs mere om prisen på Wegovy® her og hvor hurtigt Wegovy virker her

Mitvaegttab.dk og Ozempic

Mitvaegttab.dk udskriver ikke Ozempic® mod vægttab, da det alene er sukkersygebehandling. Hos Mitvaegttab.dk tilbyder vi udelukkende vægttabsforløb med Wegovy®. Du kan læse mere om forløbet på vores hjemmeside.

Tilskud

I Danmark findes der to typer af tilskud på lægemidler: generelt tilskud, hvor alle borgere får tilskud til den receptpligtige medicin og klausuleret tilskud, hvor tilskuddet kun omfatter bestemte persongrupper eller sygdomme. Til patienter med type 2 sukkersyge, kan der fås klausuleret tilskud til Ozempic®, hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig blodsukkerkontrol ved behandling med Metformin i kombination med andre sukkersyge lægemidler, der har generelt tilskud. Eller hvis supplerende behandling med andre lægemidler med generelt tilskud lægeligt ikke vurderes hensigtsmæssig for en patient. Der er ikke tilskud på Wegovy®, hverken generelt eller klausuleret. Du kan læse mere om tilskud her og Wegovy pris pr måned her

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.