Hjælp til vægttab

Overvægt er en de vigtigste udfordringer i dagens Danmark. I 2021 blev det anslået, at der er ca. 900.000 danskere, der er svært overvægtige Dvs. at de har et BMI på 30 eller derover. Og det tal er kun stigende. Risikoen for følgesygdomme, herunder sukkersyge og hjerte-kar lidelser såsom blodprop i hjerte eller hjerte stiger markant, når man har et BMI over 30. 

Svær overvægt er et kæmpe samfundsproblem

Det er afgørende, at de personer, der ønsker hjælp til vægttab, får den støtte, de har brug for. Mange personer har sandsynligvis allerede forsøgt at tabe sig på egen hånd – ved at følge diverse diæter eller træningsprogrammer. Men desværre kan vægttab være en kompleks og udfordrende proces, især for dem med svær overvægt, og det kan være nødvendigt med professionel hjælp for at opnå varige resultater.

Hjælp til vægttab via MitVægttab

Vægttabsklinikker som MitVægttab, der tilbyder livsstilsvejledning herunder kost og aktivitet kombineret med medicinsk behandling, spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem, der kæmper med svær overvægt. Vi kombinerer medicinsk ekspertise med individuel støtte og rådgivning for at hjælpe patienterne med at opnå deres vægttabsmål. Gennem en online vægttabsklinik kan personer med overvægt få adgang til læger med stor ekspertise og erfaring uanset hvor de befinder sig i Danmark.

Dette fjerner barrierer såsom afstand eller transport, hvilket gør det lettere for patienterne at søge den nødvendige hjælp. Derudover kan vi tilbyde fleksible konsultationstider, der passer ind i patienternes travle hverdag. Dernæst kan vi være en plan B, hvis ens egen praktiserende læge ikke har lyst eller plads til behandling af flere patienter med svær overvægt. 

Medicinsk vægttab kan være særligt gavnligt for dem, der har haft vanskeligheder med at opnå vægttab gennem kost og motion alene. Og det samtidig også kun godkendt til patienter, som har forsøgt sig med livssstilsændringer i mindst 3 måneder det seneste år. Derudover er det vigtigt at anerkende, at vægttab er en individuel rejse, og hvad der virker for én person, fungerer måske ikke for en anden. Derfor er det afgørende, at man tilbyder skræddersyet behandling, der tager højde for hver enkeltes unikke behov og mål. Nogen patienter har behov for at blive guidet hele vejen, herunder hvad energi i kost er, hvordan man udregner energi i maden, hvor meget energi man selv forbruger, og hvad sammenhængen er imellem dem. Andre patienter har fuldstændig styr på både kost og motion, og har brug for dens støttende medicinske hjælp. 

I sidste ende kan online vægttabsklinikker være en vigtig ressource for dem, der søger hjælp til vægttab. Ved at kombinere medicinsk ekspertise, individuel støtte og tilgængelighed giver vi muligheder for dem, der ønsker at tage kontrol over deres vægt og forbedre deres sundhed og livskvalitet.

BMI

Hvis du har brug for hjælp til vægttab, og samtidig har et BMI på mindst 27, så tøv ikke med at kontakte os på kontakt@mitvægttab.dk eller ved at trykke TILMELD i højre øvre hjørne.

Læs også mere om Motivation til vægttab og et varigt vægttab her. 

 

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.