Et varigt vægttab

Det korte svar er – ja! Et medicinsk vægttabsforløb hos MV skal ikke anses for en slankekur eller ”Quick Fix”. Vi stiler efter langsigtede, realistiske og holdbare vaneændringer, der på sigt kan medføre et varigt vægttab både med og uden Wegovy®.

Et varigt vægttab – er det muligt?

For at opnå et varigt vægttab er det vigtigt med fokus på sunde kost- og motionsvaner, som kan bevares over tid. Medicinsk vægttab er ofte springbrættet til en række vaneændringer. I takt med at man opnår resultater og både på vægten og sin krop kan se og mærke forandringer, øger det lysten og motivationen for at fortsætte en kaloriereduceret kost og bevare øget fysisk aktivitet i hverdagen, som er en forudsætning for at kunne opstarte forløbet. Se om du er kandidat til behandling her

Kan jeg bevare vægttabet, hvis jeg stopper med at tage Wegovy®?

Her er svaret ligeledes – ja! Et af de nyeste studier fra 2024 fra Danmark har vist, at det er muligt at vedligeholde vægttabet et år efter, man er stoppet med Wegovy®. Studiet har vist, at det overordnet set kræver to ting at bevare vægttabet:

1) at man træner, mens man tager lægemidlet/er i gang med medicinsk vægttabsforløb, og 2) at man bliver ved med at træne efter endt medicinsk vægttabsbehandling.

I studiet blev patienterne tilfædigt inddelt i fire grupper:

Studiet viste, at gruppen der kombinerede vægttabsmedicin med intensivt træningsprogram havde efter et års behandlingsophør kun taget tre kilo på. Mens patienter, der kun havde taget Wegovy® men ikke havde været del af et intensivt træningsprogram, havde taget 10,5 kg på efter behandlingsophør. Studiet understreger derfor nødvendigheden i at man er fysisk aktiv og reducerer sit kalorieindtag for et succesfuldt medicinsk vægttabsforløb både på kort og lang sigt.  

Graf C viser observerede vægt under hele studieperioden og graf C viser procentdelen af kropsfedt iblandt grupperne. Begge grafer viser, at medicinsk vægttab med intensivt træningsprogram medfører de bedste resultater vægttabsmæssigt og generelt et varigt vægttab.

 

Hvilke krav er der til kost og fysisk aktivitet?

Helt konkret kræves der et dagligt kalorieunderskud på 500 kcal samt minimum 150 minutters varighed af fysisk aktivitet om ugen. Vi anbefaler, at ud spiser sundt, grønt, varieret og fiberrigt og drikker rigeligt med væske/vand (2-2,5 L).  Det maksimale vægttab har på baggrund af eksisterende studier, vist sig at kunne forventes omkring 68 uger efter opstart af behandling ved kombination af kost- og fysisk aktivitetskrav med Wegovy®.

 

Hvor længe skal jeg tage Wegovy®?

Behandlingslængden beror på din startvægt og hvor meget du gerne vil tabe dig. Et studie fra 2021, kaldet STEP-3 studiet, tabte patienter, der tog Wegovy® sig gennemsnitligt 16,0% af deres totale vægt efter 68 uger sammenlignet med en placebobehandling, der til sammenligning kun tabte sig 5,7 %. Deltagerne, der tog Wegovy® tabte sig således seks gange mere end deltagere, der ikke tog lægemidlet. Ugentligt kan du som patient i et medicinsk vægttabsforløb derfor cirka regne med et vægttab mellem 0,50-1 kg. For et stabilt og varigt vægttab er det vigtigt, at vægttabet ikke går for hurtigt, samtidig med der løbende skal kunne ses resultater, for at det giver mening for den enkelte at fortsætte behandlingen.

 

Anbefalinger til vægttabsforløb?

Et medicinsk forløb eller rettere vægttabsrejse kræver dedikation, viljestyrke og motivation til at omlægge sin livsstil. Dét er opskriften på et varigt vægttab. Ved at kombinere Wegovy® med en velafbalanceret kost og regelmæssig fysisk aktivitet får du den bedste strategi for at opnå og fastholde en sundere vægt. Derfor skal Wegovy® ikke anses som en behandling, der kan stå alene; det er en del af en større plan for at forbedre dit velbefindende og øge din livskvalitet.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.