Ozempic restordre

Ozempic er aktuelt ikke i restordre (april 2024) i Danmark. Men situationen skifter meget ofte, og Ozempic kan derfor godt være i restordre mens du læser dette.

Ozempic historie

Ozempic blev udviklet Novo Nordisk som et middel mod sukkersyge (diabetes). Det fungerer ved at efterligne et hormon i kroppen, der regulerer appetit og insulinproduktion. 

I USA blev Ozempic godkendt af Food and Drug Administration (FDA) i december 2017. FDA-godkendelsen tillod markedsføring og anvendelse af Ozempic for voksne med type 2-diabetes. 

I Europa blev Ozempic godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i februar 2018. EMA’s godkendelse gjorde det muligt for lægemidlet at blive markedsført og anvendt i de europæiske medlemslande

Ozempic restordre historie

I starten var Ozempic ikke i restordre. Hverken i de europæiske lande, herunder Danmark eller i USA. Det viste sig senere hen, at de patienter som fik Ozempic, også tabte sig meget markant. Det muliggjorde, at patienter begyndte at tage Ozempic for at tabe sig. 

Dét at udskrive en type medicin mod et andet formål end oprindelig planlagt kaldes off-label brug. Det er lovligt for læger at gøre dette, så længe det er forsvarligt. Men det kan skabe udfordringer. I tilfældet med Ozempic har det skabt en ekstrem mangel på lægemidlet, da det bliver udskrevet i stor stil verden over mod overvægt. 

Wegovy, som indeholder det samme aktive stof som Ozempic, semaglutid, er nemlig ikke kommet på markedet i særlig mange lande endnu. Og derfor må de overvægtige patienter i disse lande ty til Ozempic. 

Læs om Wegovy her

Sukkersygepatienter har svært ved at få det. Det er ikke livsnødvendigt, idét der findes mange alternativer til sukkersygebehandlingen, men Ozempic har den klare fordel, at man også taber sig markant samtidig med at man får behandlet sin sukkersyge. Det gør, at mange sukkersygepatienter også er interesseret i lægemidlet. 

Tilsammen har det skabt en så stor flaskehals, at Novo Nordisk ikke kan producere nok. Det har skabt Ozempic restordre mange steder i verden, herunder i perioder i Danmark. I USA er problemet større, da de også har en langt større procentdel af svært overvægtige personer, og personer med sukkersyge.

Ozempic restordre i fremtiden?

Status på Ozempic restordre i fremtiden er svær at spå om, men Novo Nordisk har udvidet deres produktionsfaciliteter og flere omgange, og må derfor formode, at der med tiden kommer en større produktion end i dag. Om denne produktion kan følge med den stigende efterspørgsel er også svær at spå om, men man kan gisne om, at så længe der produceres nok Wegovy, så vil appetitten på vægttabsmedicinen blive dækket af denne, og det vil skabe en større mængde Ozempic, da det ikke vil blive brugt off-label på overvægt. Læs mere om Ozempic her 

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.