Semaglutid

Semaglutid er det aktive stof i en række lægemidler fra Novo Nordisk, der regulerer appetitten og blodsukkeret. Stoffet går ind og efterligner kroppens virkningen af mæthedshormonet GLP-1. GLP-1 spiller en central rolle i appetitreguleringen og derved kalorieindtaget. Ved brug af lægemidler med semaglutid reduceres dit energiindtag, da det øger følelsen af mæthed og reducerer følelsen og intensiteten af din sult og madtrang.

 

Hvad er halveringstiden?

Halveringstiden af stoffet er ca. 7 dage uanset om det tages som en indsprøjtning eller tablet. Dog kan optagelsen variere en smule ved tabletbehandling, afhængig af hvordan kroppen optager medicinen. Det anbefales at tage tabletten forskudt af et måltid, da mad og store mængder væske kan reducere optagelsen af semaglutid.

 

Hvilke lægemidler eksisterer med det aktive stof semaglutid?

Følgende lægemidler indeholder semaglutid: Ozempic®, Wegovy® og Rybelsus®. Ozempic® og Wegovy® er begge indsprøjtninger, mens Rybelsus® er en tabletbehandling. Ozempic® og Rybelsus® anvendes udelukkende til diabetesbehandling, mens Wegovy® anvendes til vægttabsbehandling.

 

Hvem kan få udskrevet Ozempic®?

Ozempic® kan udskrives til diabetes type 2 patienter, hvor man har forsøgt et specifikt diabetesmiddel, der er første valget til behandling af diabetes, og ens sukkersyge skal være utilstrækkeligt behandlet på dette middel. Dernæst forsøges der oftest med andre diabetesmidler, før man forsøger med Ozempic®. Hvis man fortsat er utilstrækkeligt behandlet for sin diabetes, kan man opstarte behandlingen. Behandlingen består af en ugentlig indsprøjtning. Denne behandling skal varetages af ens egen læge.

Hvem kan få udskrevet Wegovy®?

Wegovy® er godkendt til behandling hos patienter, der har et BMI på mindst 30 eller BMI mellem 27-30 og mindst én vægtrelateret følgetilstand. Lægemidlet er godkendt som en tillægsbehandling til et vægttabsprogram, der inkluderer en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet. Dette indebærer specifikt et dagligt kalorieunderskud på 500 kcal og minimum 150 minutters fysisk aktivitet om ugen. Behandlingen består af en ugentlig indsprøjtning. Læs mere om medicinsk vægttabsforløb hos MV

Hvem kan få udskrevet Rybelsus®?

Semaglutid findes som tablet under navnet Rybelsus® til behandling af type 2 sukkersyge. Der gælder de samme kriterier for udskrivelse af recept til Rybelsus® som for Ozempic® – der er blevet forsøgt med et specifikt diabetesmiddel, der er første valget til behandling af diabetes, og ens sukkersyge er utilstrækkeligt behandlet på dette middel. Dernæst forsøges der oftest med andre diabetesmidler, før man forsøger med Rybelsus®. Hvis man fortsat er utilstrækkeligt behandlet for sin diabetes, kan man opstarte behandling med Rybelsus®. I modsætning til den ugentlige indsprøjtningsbehandling med semaglutid, skal Rybelsus® tabletbehandling tages dagligt. Denne behandling skal varetages af ens egen læge.

Vægttabsforløb hos MV

Hos MV tilbyder vi vægttabsforløb med Wegovy®. Prisen på forløbet udgør 299 kr. om måneden, (hertil kommer prisen på selve lægemidlet, som er ens uanset hvilken læge, der udskriver recepten). Du kan læse mere om vores medicinske vægttabsforløb på vores hjemmeside.  For at vurdere, om du kan være kandidat til behandling med Wegovy, kan du bruge vores BMI beregner.

Kan man få vægttabsbehandling i tabletform?

Der er stor efterspørgsel efter vægttabsbehandling som tabletform – en såkaldt ”Wegovy® tablet”, i stedet for indsprøjtninger. Dette ønske kan muligvis snart blive til virkelighed, da nyere studier har undersøgt semaglutid i pilleform med positive resultater. I OASIS 1, et fase 3a-studie fra august 2023 blev semaglutid undersøgt i pilleform, som en mulighed for vægttabsbehandling. I studiet blev effekten af en daglig dosis 50 mg semaglutid i tabletform sammenlignet med en snydegruppe (placebo), der fik en tablet uden det aktive stof. Resultaterne viste, at patienter, der indtog 50 mg semaglutid dagligt over en periode på 68 uger tante sig 15,1 % og 17,4 % af deres udgangsvægt (1). Novo Nordisk er ved at søge om godkendelse for denne behandlingsform hos myndighederne i USA og EU. På sigt kan tabletbehandling potentielt tilbyde en alternativ vægttabsbehandling for patienter, der foretrækker tabletter frem for indsprøjtninger. Du kan læse mere om ”Wegovy®-tablet” studiet på Novo Nordisks hjemmeside

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.