Ozempic® og alkohol

Lægemidlet indeholder det aktive stof Semaglutid, der er en såkaldt GLP-1 analog (glukagonlignende-peptid-1). GLP-1 spiller en central rolle i kroppens blodsukkerreguleringen, appetitregulering og generelle mæthedsfornemmelse.

Ozempic® og alkohol

Ozempic® og vægttabsmedicinen Wegovy® indeholder begge det samme aktive stof Semaglutid. Begge lægemidler har derfor både effekt på blodsukkerreguleringen samt indirekte vægttab ved at medføre øget mæthedsfornemmelse. Hvor Wegovy® udelukkende anvendes som vægttabsmedicin hos patienter med enten et BMI over 30 eller et BMI mellem 27 og 30 og en vægtrelateret tilstand, så anvendes Ozempic® udelukkende til patienter med type 2 diabetes.

Lægemidlet Ozempic® fra Novo Nordisk anvendes til behandling af type 2 diabetes, når:

  • Førstevalgs behandlingen ikke er en mulighed for en patient eller det forhøjede blodsukker ikke kan styres med diæt, vægttab og motion. 
  • Det forhøjede blodsukker ikke kan sænkes tilstrækkeligt, så det anvendes i kombination med andre diabeteslægemidler, for at sænke blodsukkeret tilstrækkeligt. 

Ozempic® og alkohol

Der er ingen forbud mod at drikke alkohol, mens du er i behandling med Ozempic®.

Ozempic® og alkohol påvirker ikke hinanden. Vi anbefaler generelt, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til alkoholindtag.

Overordnet set fraråder vi store mængder af alkohol både sundhedsmæssigt, men i særdeleshed i forbindelse med vægttab både hos patienter, der tager Wegovy® og Ozempic®, da alkohol generelt har et højt energiindhold og påvirker ens vægttab negativt. Man kan desuden opleve nedsat lyst til alkohol, mens man tager Ozempic® eller Wegovy®. Det er aktuelt forskningsstudier i gang for at undersøge, om GLP-1 analoger har en effekt på alkoholisme og afhængighed.

Vores råd til alkoholforbrug under Ozempic® behandling

Under behandling med lægemidlet kan du opleve de mest almindelige bivirkninger kvalme, opkastninger eller diarré. Disse bivirkninger kan føre til væsketab (dehydrering). Det er derfor vigtigt, at du drikker rigeligt med væske for at undgå dehydrering. Det er især vigtigt, at man drikker rigeligt vand, hvis man drikker alkohol, da alkoholen også er medvirkende til dehydrering. Det skyldes, at alkohol er vanddrivende og hæmmer kroppens evne til at holde på vandet. Det betyder, at man tisser hyppigere end normalt, når man er påvirket af alkohol, hvilket kan dehydrere og give symptomer såsom tørst, svimmelhed og hovedpine.

 

Den bedste strategi for at indlede og bevare et vægttab er kombinationen af GLP-1 analog med en velafbalanceret og kaloriereduceret kost og regelmæssig fysisk aktivitet. For at bevare motivationen og bevare vægttabet, er det dog vigtigt at være realistisk og stille realistiske krav til sig selv. Der skal også være plads til alkohol ved festlige lejligheder efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi har efterhånden stor erfaring og viden fra flere hundrede patientforløb og kan vejlede og rådgive dig hele vejen igennem din vægttabsrejse.

Administration, dosis og anvendelse af Ozempic®

Ozempic® består af en pen, hvor der er til fire ugers behandling, bestående af en ugentlig indsprøjtning. Behandlingen opstartes altid på laveste dosis Semaglutid, hvilket udgør 0,25 mg og herefter kan dosis gradvist øges efter fire uger, såfremt der skulle være behov for det. Ozempic® findes i doserne 0,25, 0,50 og 1,0 mg og må højst doseres til 2,0 mg (2 x 1,0 mg Ozempic® penne ) som diabetesbehandling. Ozempic® pris er ens for alle tre doser. 

GLP-1 analog og erfaringer hos MV 

Trods Ozempic® er et GLP-1 analog (præcis som Wegovy®) anvendes det ikke i vægttabs øjemed. Et vægttabsforløb med Wegovy® hos os er ikke et ”quick fix” – men opstarten på en længerevarende rejse, der kræver dedikation og motivation til at omlægge sin livsstil. Læs mere om vores medicinske vægttabsforløb her  og tilmeld dig her  til en uforpligtende snak, såfremt du opfylder Sundhedsstyrelsens BMI-krav for at være kandidat til medicinsk vægttabsbehandling.   

Da GLP-1 analoger virker appetitregulerende og øger mæthedsfornemmelsen, kan du opleve en større sultfølelse, hvis du stopper med at tage lægemidlet. Dette skyldes, at kroppen kan vende tilbage til sin tidligere appetitregulering uden lægemidlets indflydelse. Det kan være svært at undertrykke denne øgede sult, hvilket kan føre til, at de fleste spiser mere end, de gjorde, mens de var i medicinsk vægttabsforløb.  GLP-1 analoget Wegovy® virker kun på ens appetit så længe, man tager det. Mange af vores patienter har kunnet fastholde deres vægttabet med ændrede og balancerede vaner med kaloriereduceret kost, reduceret alkoholindtag og fast fysisk aktivitet. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Ozempic® og vægttab

Hos MV udskriver vi ikke Ozempic mod vægttab, og denne side udgør alene en informationsside. Vi tilbyder på nuværende tidspunkt kun medicinske vægttabsforløb med lægemidlet Wegovy®.  Prisen på et vægttabsforløb er enten 299 kr. eller 189 kr. om måneden afhængig af dit valg af forløb foruden prisen for selve lægemidlet. Du kan læse mere om prisen på et vægttabsforløb på vores hjemmeside under ”Pris”

Wegovy® og vægttab

Hos MV tilbyder vi aktuelt medicinske vægttabsforløb med Wegovy® som supplement til en kaloriereduceret kost (daglige kalorieindtag reduceret med 500 kcal) samt øget fysisk aktivitet (minimum 150 minutters ugentlig fysisk aktivitet). Behandlingseffekten af Wegovy® er blevet undersøgt i STEP-5 studiet, hvor patienter, der tog Wegovy® gennemsnitligt tabte sig 15,2 % efter 104 uger, mens patienter i snydebehandling (placebo), der ikke tog Wegovy® kun tabte sig 2,6 % af deres kropsvægt. Ugentligt kan man derfor cirka regne med et vægttab mellem 0,50-1 kg. For et langsigtet og stabilt vægttab, anbefaler vi, at vægttabet hverken går for hurtigt, så krop og sin kan følge med. Men samtidig anbefaler vi heller ikke, at vægttabet skal gå for langsomt, da der ses en tydelig behandlingseffekt, hvilket som minimum udgør vægttab svarende til 5 % af ens udgangsvægt inden for de første tre måneder efter opstart af behandlingen, for at det giver mening at fortsætte vægttabsbehandlingen. 

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.