Ozempic® bivirkninger

Siden 2017 er Ozempic® blevet anvendt til behandling af type 2 diabetes. Lægemidlet består af det aktive stof Semaglutid, der regulerer blodsukkeret og appetiten. Semaglutid efterligner kroppens virkningen af mæthedshormonet GLP-1, og kaldes derfor GLP-1 analog. Brugen af GLP-1 lægemidler reducerer dit energiindtag, da det øger følelsen af mæthed og reducerer følelsen og intensiteten af sult og madtrang. Siden slutningen af 2022 blev Semaglutid godkendt mod vægttab, som lægemidlet Wegovy®. Sidenhen er lægemiddelnavnene Ozempic® og Wegovy® blevet anvendt i flæng for henholdsvis sukkersyge- og vægttabsmedicin. Ozempic® anvendes udelukkende til behandling af type 2 diabetes, mens Wegovy® anvendes som vægttabsmedicin. Tryk her for at læse mere om Wegovy® og medicinsk vægttabsforløb.

Mest almindelige Ozempic® bivirkninger

Da GLP-1 frigives i mave-tarm-kanalen, er det også dette anatomiske område, hvor de potentielle bivirkninger kan forekomme. De mest almindelige bivirkninger (over 10 % af patienter, der tager Ozempic®) udgør kvalme og diarré. Derudover er hypoglykæmi (lavt blodsukker) en almindelig bivirkning (over 10 % af patienter, der tager Ozempic®) – dog afhænger denne bivirkning af, hvilke andre diabetes mediicn, der kombineres med Ozempic®. 

Hvis Ozempic® kombineres med insulin eller sulfonylurinstof forekommer hypoglykæmi med hyppigheden “meget almindelig” dvs. over 10 % af patienter, der tager ovenstående kombination. 

Hvis Ozempic® kombineres med andre typer af diabetesmedicin ses hypoglykæmi med hyppigheden “almindelig” dvs. mellem 1-10 % af patienter, der tager denne kombination. 

Herefter er andre almindelige (1-10 % af patienter, der tager Ozempic®) mavesmerter, sure opstød, forstoppelse, mavekatar, opkastninger, træthed, nedsat appetit, flatus og meteorisme (luft i maven). 

Listen over alle kendte bivirkninger kan ses på ”European Medicines Agency” liste her

 

Alvorlige Ozempic® bivirkninger

Af mere alvorlige bivirkninger, skal man være opmærksom på risikoen for bugspytkirtelbetændelse (pankreatitis), som kan ramme 0,1-1 % af patienter, der tager Ozempic®. Tilstanden opstår som regel pludseligt med moderate til meget kraftige mavesmerter i øvre del af maven. Smerterne kan stråle ud til ryggen, flankerne, brystet og nedre del af maven og kan ledsages af kvalme og feber. 

Hvis man oplever dette, er det vigtigt at kontakte en læge akut, da det ofte er indlæggelseskrævende, med behov for væske direkte i blodet via et drop. Bugspytkirtelbetændelse er heldigvis en sjælden bivirkning ved GLP-1 analoger.

Ozempic® bivirkninger, der ikke er angivet i indlægssedlen?

Ved uventede eller alvorlige symptomer, som ikke er beskrevet i indlægssedlen, vil vi anbefale, at du kontakter din læge straks. Lægen kan vurdere, om symptomerne skyldes Ozempic® eller andre forhold, der gør at din behandling skal ændres. Der er skærpet indberetningspligt om bivirkninger ved både Ozempic® og Wegovy®. Formodede bivirkninger kan indberettes til Lægemiddelstyrelsen af en læge eller af dig selv. Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her

Kan jeg få recept på Ozempic® mod vægttab?

Der er meget få læger i Danmark, der vil udskrive Ozempic® mod vægttab, og med rette, da der aktuelt er mangel på denne type medicin, som er målrettet diabetespatienter. Du kan få lægemidlet ved egen læge eller hormonlæge (endokrinolog), hvis du har diabetes, og hvis du ikke reagerer godt på andre typer diabetesmedicin. Er du i tvivl om, hvorvidt du er kandidat til Ozempic® hvis du har diabetes, så anbefaler vi, at du tager kontakt til egen læge.

Til gengæld kan man få udskrevet Wegovy®, hvis man lever op til Sundhedsstyrelsens kriterier for vægttabsmedicin og det er et BMI på mindst 27 + en vægtrelateret følgesygdom, eller et BMI på mindst 30. Du kan beregne dit BMI for at se, om du evt. kan være kandidat til medicinsk vægttabsbehandling her . Tryk TILMELD i højre hjørne og kontakt os, hvis du er potentiel kandidat.

Generelt og klausuleret tilskud

Nogle typer af medicin har ”generelt tilskud”. Det betyder, at tilskuddet automatisk gives til alle, der køber denne medicin. Anden medicin har ”klausuleret tilskud”. Det betyder, at tilskuddet gives til patientgrupper, som skal opfylde fastsatte kriterier. Et eksempel på dette er Ozempic, som er sukkersygemedicin, og har samme indholdsstof.